HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Cél: a programok minél eredményesebb megvalósítása

2020. június 29-én, az MMÖNK székházában, megbeszélést tartottak Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, Bači Zsuzsanna alelnök, Varju Krisztina Dóra, a Magyarország Ljubljanai Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, Kovács Tamás Miklós, a Magyarország Ljubljanai Nagykövetségének külgazdasági attaséja, dr. Földes Gyula, Magyarország lendvai főkonzulja, Berden Mario, a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet igazgatója és Car Matija munkatárs, Csík László, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat ügyvezetője és Skapinyecz Péter cégvezető, valamint Héra József, a CED Lendvai Iroda vezetője és Varga Erika asszisztens.

A jelenlévők többek között beszéltek a sikeres együttműködés lényegéről, fontosságáról, a Muravidéki Gazdaságfejlesztési Program minél eredményesebb megvalósításáról, a CED által nemrég kiírt határon átnyúló fejlesztési pályázatról…

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek
Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek
„Magyarul a Muravidéken” támogatási program a magyart anyanyelvként tanuló gyermekek és diákok részére

Jegyzet az MMÖNK Tanácsának 9. rendszeres üléséről
Az MMÖNK Tanácsának Oktatási Bizottsága kezdeményezésére az MMÖNK vezetősége a Muravidéki Pedagógusok Egyesületével irányelveket készített elő, amelyek alapján a magyart anyanyelvként tanuló gyermekeket és diákokat támogatnák. Az elképzelésről Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke és Tóth Elizabeta, az Oktatási Bizottság elnöke és a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének elnöke tájékoztatta a jelenlévőket.
Támogatásban az általános iskolák 1. és 4. osztályosai, illetve a Lendvai Kétnyelvű Középiskola elsős diákjai részesülnének, továbbá azok a diákok, akik magyar nyelvből mint anyanyelvből tesznek általános érettségi vagy szakmai érettségi vizsgát, illetve záróvizsgát. A támogatás elnyerésére, amely 200–300 eurós egyszeri támogatást jelent, kérvényt kell majd benyújtani a Muravidéki Pedagógusok Egyesületéhez, amely a program kivitelezője lesz. A támogatási programot már a 2020/2021-es tanévtől szeretnék elindítani. Az MMÖNK Tanácsa támogatta a Magyarul a Muravidéken programot és megbízta az MMÖNK Hivatalát, hogy készítse elő a támogatásról szóló szabályzatot.

Fejlemények…
A támogatás megvalósításához, amelyről a múltban már többször szó esett, az MMÖNK Tanácsának elnöke összefogásra kérte a községi magyar önkormányzatokat és nemzetiségi intézményeket – az éves költségvetésük 1%-ának erre a célra fordítását –, ugyanis a támogatást egy szervezet önmagában nem tudja biztosítani. A községi magyar önkormányzatok tagjai pozitívan álltak a programhoz, a szlovéniai Nemzetiségi Hivatal sem látja a költségvetés ezirányú felhasználásának akadályát. A nemzetiségi intézmények közül a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) is pozitívan nyilatkozott a programról, hiszen az intézmény számára is fontos, hogy minél több gyermek beszélje a magyar nyelvet anyanyelvi szinten.
A Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (MNTI) és a Magyar Műsorok Stúdiója is bár elviekben támogatja a programot, annak pénzügyi részéhez abban az esetben tud hozzájárulni, ha a támogatást káderösztöndíjakkal bővítik. A közeljövőben ugyanis a két intézménynek magyarul beszélő újságírókra lesz szüksége. Mivel a községi magyar önkormányzatok évente írnak ki ösztöndíjakat egyetemistáknak, és annak érdekében, hogy ne halmozódjanak ugyanolyan támogatási programok, az MMÖNK vezetőségével és a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének elnökével folytatott beszélgetés során arra kérték az intézményvezetőket, adják meg írásbeli javaslatukat a program bővítésére, amely annyiban térne el a jelenlegi muravidéki magyar felsőfokú ösztöndíjprogramoktól, hogy a pályáztatás a munkaadókkal együttműködésben történne, aki ezáltal a kedvezményezettnek tanulmányai befejeztével biztosítaná a munkahelyet. Az MMÖNK és a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete nem zárkózik el a program bővítésétől, sőt fontosnak tartja azt, hiszen a jövőben szükség lesz például magyarul beszélő óvodapedagógusra, tanárra, gyermekorvosra, háziorvosra is. A programnak a „VISSZA A MURAVIDÉKRE!” nevet adnák.

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

A GAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK SERKENTÉSÉRE AZ ŐSHONOS MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG ÁLTAL LAKOTT TERÜLETEN – 1. INTÉZKEDÉS

A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG GAZDASÁGI ALAPJÁNAK SERKENTÉSI PROGRAMJA 2017–2020

(JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2020) KERETÉBEN

 

Közzététel időpontja: 2020.6.12.
A pályázatok beérkezésének

határideje:

2020.6.30.
A pályázat kiírója: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Információk: A MMÖNK csak akkor válaszol erre a pályázati felhívásra vonatkozó kérdésekre, ha ezeket írásban, a következő e-mail címre kapja meg: sabo.livia@muravidek.si.
Kapcsolattartó: Sabo Livia; sabo.livia@muravidek.si
Pályázati dokumentáció: Nyilvános pályázat

Pályázati dokumentáció

Rendelkezésre álló eszközök: 350.000,00 EUR
Egyéb információ: A nyilvános pályázat, a pályázati dokumentáció és a kísérő formanyomtatványok szlovén és magyar nyelven kerülnek közzétételre. Eltérések esetében a szlovén változat érvényes.

A minimális igényelhető összeg 20.000,00 euró, a maximális pedig 80.000,00 euró. Az odaítélt támogatás a „de minimis” szabállyal van összhangban.

 

Az odaítélt támogatás intenzitása a jelen pályázat keretében igényelhető eszközök teljes értékének legfeljebb 75 százalékát teheti ki. A kedvezményezettnek legalább 25 százalékos önrészt kell biztosítania, amely közeszközöket nem tartalmazhat. Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylésére jogosult adóköteles jogi személy, a támogatás ÁFA nélküli összegének legfeljebb 75 százalékára jogosult.

Dátum: · Szerző gazda · A bejegyzés kategóriája: Hírek, Pályázatok, Serkentési program 2017-2020-lezárt