HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Pályázati kiírás – Hunyadi János ösztöndíj (felsőbb évesek)

HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János Ösztöndíjra a 2020/2021-es tanév időtartamára azon a 2014/2015-ös tanévtől a 2019/2020-as tanévig terjedő időszakban valamely tanévre vonatkozóan a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű

 • alap- és osztatlan képzéseiben, illetve
 • mesterképzéseiben

folytatott tanulmányaik I. évfolyamára (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévre) pályázati úton miniszteri / Hunyadi János ösztöndíjat nyert külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2020/2021-es tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben folytatják megkezdett tanulmányaikat.

Pályázhat minden olyan külhoni, magyar nemzetiségű személy, aki

 • a 2014/2015-ös tanévtől a 2019/2020-as tanévig terjedő időszakban valamely tanévre/tanévekre vonatkozóan a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű alap- vagy osztatlan, illetve mesterképzésén folytatott tanulmányainak első évfolyamára (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévre) pályázati úton Hunyadi János (korábban miniszteri) ösztöndíjat nyert el, és
 • a 2020/2021-es tanévben tanulmányait aktív hallgatói jogviszonyban, nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben folytatja, és
 • a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterében nem lépi túl tanulmányai tantervben meghatározott képzési idejét.

Az ösztöndíj mértéke: a Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a 30.000,- Ft/fő/hó. A Hunyadi János ösztöndíj a nyertes pályázót a 2020/2021-es tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó megszakítás nélkül az adott felsőoktatási intézmény aktív jogviszonnyal rendelkező, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója, aki tanulmányait nappali munkarenden végzi.

A pályázatok elektronikus beadásának határideje:

2020. október 18., 23:59 (közép-európai idő /CET/ szerint).

A pályázatok beadásának módja:

Pályázni a https://martonaronurlapok.elte.hu/urlapok.php oldalon lehet a megfelelő pályázati űrlap kitöltésével.

A pályázattal kapcsolatban részletes információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

ELTE Oktatási Igazgatóság – Budapest – Külhoni Pályázatok Osztálya

1056 Budapest, Szerb utca 21-23 19-es iroda

Tel: (1) 411-65/ 2199. mellék

E-mail: kpo@oktig.elte.hu

 

A pályázat teljes szövege itt:

https://martonaron.elte.hu/media/06/21/a7bd16fc3f0c8da43ac7c565673c264778c972c59e20be327587fe2ac03b/HODFE_2021_kiiras_ok.pdf

 

hodfe_2021_kiiras_ok

hodfe_alap_pont_2021

hodfe_mester_pont_2021

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok
Pályázati kiírás – Hunyadi János ösztöndíj (1. évesek)

HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjra a 2020/2021-es tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott

 • alap- vagy osztatlan képzésén, vagy
 • mesterképzésén

jelen pályázatban meghatározott szakok egyikén I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

Pályázhat minden olyan szlovén állampolgárságú, a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a magyarországi felsőoktatási intézmények

 • a 2020. szeptemberben induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap-, mester vagy osztatlan képzésére, vagy
 • a 2020. februárban induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésére

a jelen pályázat mellékletében meghatározott szakok egyikére felvételt nyert.

Az ösztöndíj mértéke: a Hunyadi János Ösztöndíj havi összege a 30.000,- Ft/fő/hó. A Hunyadi János ösztöndíj a nyertes pályázót a 2020/2021-es tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó megszakítás nélkül az adott felsőoktatási intézmény aktív jogviszonnyal rendelkező, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója, aki tanulmányait nappali munkarenden végzi.

A pályázatok elektronikus beadásának határideje:

2020. október 18., 23:59 (közép-európai idő /CET/ szerint)

A pályázatok beadásának módja:

Pályázni a https://martonaronurlapok.elte.hu/urlapok.php oldalon lehet a megfelelő pályázati űrlap kitöltésével.

A pályázattal kapcsolatban részletes információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

9220 Lendva, Fő utca 124.

Balaskó Enikő

Mobil: 00 386/ 31 671 006

E-mail: balasko.eniko@muravidek.si

A pályázat teljes szövege itt:

https://martonaron.elte.hu/media/82/22/c397fb663489de5a64e30fdaf10b3c811adab1a0db61b277733bdc1cb323/MV_a_o_m_2021_kiiras_ok.pdf

 

mv_a_o_m_2021_kiiras_v2

mv_alap_pont_2021

mv_mester_pont_2021

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok
Pályázati felhívás – Magyarul a Muravidéken

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 2007. szeptember 25-én elfogadott Alapszabályzata és a Magyarul a Muravidéken támogatási programról szóló 2020. augusztus 18-án elfogadott szabályzata alapján meghirdeti a

TÁMOGATÁSI PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT

1. A Magyarul a Muravidéken támogatási program a magyar nyelv mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén.

A támogatás formája vissza nem térítendő egyszeri támogatás.

2. A támogatásra a következő tanulók vagy diákok, illetve kiskorúak esetében törvényes képviselőik pályázhatnak:

 • az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai,
 • a Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai,
 • azok a diákok, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart anyanyelvi szinten tanulták, és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincsen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi szintű fakultatív magyar órákat látogatnak, amelyeknek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola
 • azok a diákok, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel.

3. A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a kitöltött pályázati adatlapot,
 • a személyazonosságot igazoló okmány másolatát és
 • a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási és a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (1. és 4. osztályos tanulók, valamint I. osztályos diákok) vagy
 • a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást és a magyar nyelv fakultatív, anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (I. osztályos diákok) vagy
 • az általános érettségi vagy szakmai érettségi vagy záróvizsga bizonyítványának és mellékleteinek a másolatát (végzős középiskolás diákok).

4. A beérkezett pályázatok érvényességét a háromtagú Bíráló Bizottság bírálja el. A feltételeknek eleget tevő pályázat támogatásban részesül. A támogatás összege a beérkezett pályázatok számától és a rendelkezésre álló összegtől függ.

5. A támogatás egy évfolyamra szaktól függetlenül egyszer igényelhető.

6. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a támogatottal vagy törvényes képviselőjével támogatási szerződést köt.

7. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a magyar nyelvet általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai befejezéséig anyanyelvi szinten tanulja.

Amennyiben a támogatott a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulja az általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai teljes időtartamában, illetve nem fejezi be a tanulmányait, a támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.

8. A pályázati adatlap a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség honlapjáról (www.muravidek.si) tölthető le. A pályázat további feltételeit a Magyarul a Muravidéken támogatási programról szóló szabályzat határozza meg. A szabályzatot a www.muravidek.si honlapon lehet megtekinteni.

9. A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „MAGYARUL A MURAVIDÉKEN” megjelöléssel kell a támogató címére elküldeni. A támogató levelezési címe: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Malom utca 6/A, 9220 Lendva, Pf. 97. A pályázatot személyesen leadni nem lehet.

10. A pályázat benyújtásának a határideje: 2020. október 8.
A határidő után postára adott pályázatok érvénytelennek minősülnek.

További részletes felvilágosítást a támogatási programról a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének munkatársától kaphatnak a mpe.lgdp@gmail.com ímélcímen vagy a +386 40 262 701-es mobilszámon.

 

Lendva, 2020. szeptember 16.

Tóth Elizabeta
a Muravidéki Pedagógusok
Egyesületének az elnöke

1_magymur_adatlap_2021

2_magymur_palyazat_2021

3_magymur_szabalyzat_2020-08-18

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok
Bledi találkozó Orbán Viktorral
2020. augusztus 31-én, Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke és Bači Zsuzsanna alelnök, Bledben tárgyaltak Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével. A találkozón áttekintették a már megvalósult és a jövőben tervezett projekteket, valamint szót ejtettek egyéb aktuális témákról és kérdésekről is.
Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek
Találkozó Szijjártó Péterrel
Tegnap tárgyalóasztalhoz ültek Horváth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke, Bači Zsuzsanna alelnök, valamint Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere. A sikeres megbeszélésen tanácskoztak a Muravidéket érintő aktuális témákról, a határon túli kapcsolatok ápolásának fontosságáról.
Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek