HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

FELHÍVÁS

A Nagy Háború 1918-ban a végéhez közeledett. Európa az összeomlás szélére sodródott. A négy évig tartó értelmetlen öldöklés kimerítette a fronton harcoló és a hátországban élő lakosságot egyaránt. A falevelek többször lehullottak, katonáink mégsem jöttek haza. Volt, aki elesett, volt, aki megsebesült, volt, aki hosszú hadifogságot szenvedett el. Azoknak sem volt könnyű, akik életben maradtak és hazajöttek. Minden érintettnek, azok családjainak szomorú évek következtek.

 

A centenáriumi évforduló a végéhez közeledik. Az emlékezés, a kegyelet, a hagyományok tisztelete és megőrzése az utókor legnemesebb feladata. Ennek jegyében szervezi a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány a Nagy Háborús Emlékévet 2018-ban is. Feladatul állítottuk magunk elé, hogy nem hagyjuk a feledés homályába veszni azokat a még nem ismert egyéni sorsokat, megpróbáltatásokat, amelyeket felmenőink átéltek az első világégésben. 100 évvel a háború után az idő halad, az emlékezet megkopik. Hogy ez ne így legyen, felhívással fordulunk Vasvármegye középiskolás fiataljaihoz, határon innen, és határon túl. Pályázatot hirdetünk. Minden családnak van egy története:

 

 • A pályázat címe: Dédapám Nagy Háborús története. Dolgozat formájában rögzíteni kell a családban fennmaradt történetet, ahol lehetőség van, ott fényképek és emléktárgyak formájában. A dolgozat terjedelme legalább öt oldal, maximum 25 oldal legyen.
 • A dolgozatot Word dokumentum formában, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal kell elkészíteni. A fényképek és dokumentumok a dolgozat részét képezik.
 • A kutatómunkához segítséget nyújt a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, az Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára. Kutatni lehet a Hadtörténeti Intézet és Múzeum: Hadtörténelmi Levéltárban, annak honlapján található útmutató szerint. (http://militaria.hu/adatb/leveltariuj/)
 • A dolgozat leadásának határideje 2018. május 21. a Honvédelem Napja. Eredményhirdetés a Honvéd Egészség Napja alkalmával rendezett megemlékezésen: 2018. június 29. Őrvidékház.

A dolgozatokat rangsorolják, az első három helyezett díjazásban részesül. A beérkezett összes dolgozatot a Szülőföld Könyvkiadó könyv formájában megjelenteti, és a Nagy Háborús Emlékév záró rendezvényén bemutatja.

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Nagyhaborus Emlékév-Vas facebook oldalon, a nagyhaboru.vas@freemail email címen, valamint a 0036209562225 számú mobiltelefonon kérni.

 

 

Szombathely, 2018. január 9.

 

 

           Csapláros Andrea                                                                   Farkas Csaba

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú                                      Szülőföld Kiadó

       Közalapítvány Elnöke                                                                  Igazgatója

Dátum: · Szerző aranka · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok
BALASSI INTÉZET NYÁRI EGYETEM

A Külgazdasági és Külügyminisztérium az idén is meghirdeti a magyar nyelvtudást és a Magyarországgal kapcsolatos ismeretek fejlesztését segítő Balassi Nyári Egyetem ösztöndíjat.

Az ösztöndíjra a 18. életévüket betöltött, elsősorban egyetemista korú fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a magyar kultúra iránt. A magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő fiatalok számára is kitűnő lehetőséget jelent a négyhetes képzés. 

A 2018. július 23-tól augusztus 17-ig tartó magyarországi tanulmányokra a KKM–Balassi Intézetben kerül sor, amelynek keretében a 80 magyar nyelvórán kívül angol nyelvű hungarológiai előadásokon is részt vehetnek a hallgatók. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban.

 

Az ösztöndíj tartalmazza a képzési díjat, a tananyag költségeit, kollégiumi elhelyezést a képzés helyszínéül szolgáló épületben, napi háromszori étkezést, tömegközlekedési bérletet, a délutáni programokon, illetve a kirándulásokon való ingyenes részvételt.

 

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 60 fő.

 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik ahttps://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/balassi-nyari-egyetem-2018 vagy https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/balassi-summer-university-2018 címen.

A pályázatokról a döntést a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység, illetve a külképviseletek, intézetek, az egyetemek által meghirdetett programokba való aktív bekapcsolódás, valamint a részvétel a helyi magyar közösség életében.

 

A pályázat elektronikus beküldési határideje:  2018. március 7. éjfél (CET).

 

A pályázat itt tekinthető meg: http://www.balassiintezet.hu/hu/kepzesek/balassi-nyari-egyetem/

 

 

Dátum: · Szerző aranka · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok
ÜNNEPI RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT a magyar címer és zászló megünneplésére

2018. március 16.

I. A magyar zászló és címer ünnepe

A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképe a magyar zászló és a nemzeti címer.

Magyarország Kormánya Hunyadi Mátyás 575., és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a 2018-as évet Mátyás király emlékének szenteli. Ezért ebben az évben – az emlékévhez kapcsolódóan – pályázóink Mátyás, az igazságos témakörben is benyújthatják pályamunkáikat. 

II. Pályázók

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkárságával közösen, a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hirdet.

A pályázatok két témakörben (Magyar zászló és címer, valamint Mátyás, az igazságos), illetve két műfajban (rajz és esszé), és a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra.

III. Műfajok: rajzpályázat és esszépályázat.

1) Műfaj: rajzpályázat

Korcsoportok:

1. korcsoport: Óvoda
2. korcsoport: Általános Iskola I-II. osztály
3. korcsoport: Általános iskola III-IV. osztály
4. korcsoport: Általános iskola V-VI. osztály
5. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
6. korcsoport: Középiskola
7. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)

Az ünnepi rajzpályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:

A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, valamint saját Mátyás király ábrázolását a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes) technikájával megjelenítheti, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva.

A benyújtott pályamunka az 1-3. korcsoportban (Óvoda, Általános Iskola I-II. és III- IV. osztály) A4es formátum, a 4-5. korcsoportban (Általános iskola V-VI és VII-VIII. osztály) maximum A3as formátum, az 6-7. korcsoportban (Középiskola és Egyetem) pedig szabadon választott formátum lehet.

Mindegyik kategóriában a pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet.

2) Műfaj: esszépályázat

Korcsoportok:

1. korcsoport: Általános iskola VII-VIII. osztály
2. korcsoport: Középiskola
3. korcsoport: Egyetem

(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)

Az ünnepi esszépályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:

A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, velük összefüggő történelmi személyiség életét, valamint Mátyás királyt jelenítheti meg az esszé műfajában 4 000 – 10 000 leütésben, azt tetszése szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben írásban ábrázolva. A pályamunka PDF formátumban digitális úton küldhető be. Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be! 

IV. A pályamunkák beküldésének általános feltételei:

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.


A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött pályázat esetében – az e-mail szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

 • ·         a pályamű címét
 • ·         a pályázó nevét
 • ·         a pályázat műfaját
 • ·         a pályázó korcsoportját
 • ·         a pályázó elérhetőségét (telefonszámot mindenképp, e-mail címet lehetőség szerint)
 • ·         a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
 • ·         a tanintézmény megnevezését és e-mail elérhetőségét
 • ·         a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola nevét és e-mail elérhetőségét.

A pályázatok beküldésének módja:

A rajzpályázat esetében:

 • ·         a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre: Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1368 Budapest Pf.: 178., míg
 • ·         a diaszpórában élő pályázók scannelve, elektronikus formában a rajz@nski.gov.hu e-mail címre

küldhetik pályázataikat.

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: essze@nski.gov.hu.

A művek beérkezési határideje 2018. február 26., hétfő déli 12.00 (CET).

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.

Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.

Pályaműveket nem áll módunkban visszaküldeni.

V. A díjazottak elismerése:

A pályamunkák műfajonként és korcsoportokként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírói a korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit jutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.

A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek) szintén elismerésben részesülnek.

Rajzpályázat:

Az 1-5 korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 15.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 150.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

 

Esszépályázat:

Az 1. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 15.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 2. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 3. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

1. díj: 150.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A pályázat fővédnöke:

Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára

A pályázat védnökei: 

Wittner Mária, ’56-os szabadságharcos
Németh Szilárd, országgyűlési képviselő, FIDESZ alelnök

Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, a Mátyás király emlékév ötletadója
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

A rajzpályázat zsűrije:

A zsűri elnöke:

Jankovics Marcell Kossuth-díjas, Leonardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetett grafikusművész, filmrendező, Magyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke.

A zsűri tagjai továbbá:

Somogyi Győző Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikusművész, Magyarország Kiváló Művésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;

Rényi Krisztina Ferenczy Noémi-díjas, IBBY-díjas, a párizsi „Oktogon” grafikai nagydíjjal kitüntetett grafikusművész;

Molnár János, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett festőművész, grafikusművész;

Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója.

Az esszépályázat zsűrije:

A zsűri elnöke:

Takaró Mihály Magyar Örökség Díjas, Erdélyi Magyar Örökség Díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett író, irodalomtörténész, tanár

A zsűri tagja továbbá:

Sebők Melinda irodalomtörténész, tanár

Egyéb tudnivalók: A pályázat eredményét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi közzé. A díjak, és elismerések ünnepi keretek között történő átadására 2018. március 16-án kerül sor. A díjazottak az esemény részleteiről külön tájékoztatást kapnak. A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu e-mail címen kérhetőek.

Dátum: · Szerző aranka · A bejegyzés kategóriája: Hírek, Pályázatok