NOVICE IN DOGODKI

IMENOVALI SO DVA PODPREDSEDNIKA PMSNS

2. septembra 2019 so na 6. redni seji Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti imenovali dva podpredsednika PMSNS. Funkcijo bo poklicno opravljala Zsuzsanna Bači, nepoklicno pa Dušan Orban.

Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
STROKOVNO SREČANJE OB PRIČETKU ŠOLSKEGA LETA

V sodelovanju z Društvom pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja smo 26. 8. 2019 organizirali strokovno konferenco za pedagoške delavce prekmurskih dvojezičnih šol in vrtcev. Po uvodnem nagovoru Ferenca Horvátha, predsednika Sveta PMSNS, Judite Vida Törnar,  predsednice Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja, ter Nándorja Csapó, predsednika Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma sta sledili dve plenarni predavanji. Bányai Sándor je imel predavanje na temo „Kalandok és Álmok – élménypedagógiai eszközök és módszerek felhasználása a nevelés, oktatás és fejlesztés terén”. József Balatoni je obravnaval temo poučevanja in učenja z naslovom „Taníts szabadon, tanulj szabadon“.

V popoldanskem delu strokovnega srečanja so se pedagogi udeležili tematskih delavnic.

Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Novice, Šolstvo obvestila
Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK ALÁÍRÁSA

1. julija 2019 so v sklopu Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2019) na sedežu PMSNS podpisali pogodbe o sofinanciranju Purlen d.o.o., Artex, tovarna skladiščne opreme d.o.o., Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat s.p., EKOBRIK, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., OLETIĆ GPI Inženiring d.o.o.

Skupna vrednost sofinanciranja izvedbe projektov znaša 350.000,00 eur nepovratnih sredstev za proračunsko leto 2019. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. PMSNS bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis in najkasneje do vključno 30. 9. 2019. Izvedba projektov predvideva 6 novih delovnih mest.

Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Novice, Program spodbujanja 2017-2020-novice
Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Novice, Razpisi