NOVICE IN DOGODKI

Cilj: uspešno uresničitev programov

29. junija 2020 so se na sedežu Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti sestali Ferenc Horváth, predsednik krovne organizacije in podpredsednica Zsuzsanna Bači, Krisztina Dóra Varju, začasna odpravnica poslov Veleposlaništva Madžarske v Ljubljani in Tamás Miklós Kovács, ekonomski ataše, dr. Gyula Földes, generalni konzul Madžarske v Lendavi, Mario Berden, direktor Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti in sodelavec Matija Car, László Csík, upravitelj Omrežja za razvoj gospodarstva srednje Evrope (CED) in direktor Péter Skapinyecz, József Héra, vodja lendavske pisarne CED in asistentka Erika Varga.

Udeleženci so med drugimi spregovorili o bistvu dobrega sodelovanja, o pomembnosti uspešne uresničitve programa za gospodarski razvoj regije in o čezmejnem razpisu za razvoj, ki ga je pred kratkim objavil CED…

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Program „Magyarul a Muravidéken” za učence in dijake, ki se madžarščino učijo kot materinščino

Beležka z 9. redne seje Sveta PMSNS
Vodstvo PMSNS je skupaj z Društvom pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja na pobudo Odbora za šolstvo pripravilo smernice, na podlagi katerih bi lahko podpirali učence in dijake, ki se madžarščino učijo kot materinščino. Prisotne sta s smernicami seznanila Ferenc Horváth, predsednik Sveta PMSNS in Elizabeta Tóth, predsednica Odbora za šolstvo PMSNS in Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja.
Za podporo bodo upravičeni prvo- in četrtošolci dvojezičnih osnovnih šol ter dijaki prvega razreda Dvojezične srednje šole Lendava. Do denarnih sredstev bodo upravičeni tudi dijaki, ki bodo splošno maturo ali poklicno maturo ali zaključni izpit opravili iz madžarščine kot materinščine. Za pridobitev denarnih sredstev, ki naj bi znašal od 200 do 300 evrov v enkratnem znesku, bodo morali starši ali dijaki oddati vlogo Društvu pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja, ki bo izvajalec programa, katerega želijo začeti že s šolskim letom 2020/2021. Svet PMSNS je omenjeni program podpiral in naročil Uradu PMSNS, da pripravi pravilnik programa.

Novice
Za izvedbo programa, o katerem je bilo v preteklosti že večkrat govora, je predsednik Sveta PMSNS prosil občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti in zavode madžarske skupnosti za sodelovanje – za namenitev 1% svojega letnega proračuna za program –, saj programa ena institucija sama ne more izvesti. Člani občinskih madžarskih samoupravnih narodnih skupnostih so pozitivno pristopili k programu, Urad za narodnosti RS ne vidi ovire za porabo proračunskih sredstev za ta namen. Tudi Zavod za kulturo madžarske narodnosti je bil pozitivnega mnenja, saj je tudi za njih pomembno, da se čim več otrok uči madžarščino kot materinščino.
Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti (ZIDMN) in Studio madžarskih programov sicer omenjeni program načeloma podbirata, vendar k finančnemu delu lahko prispevata sredstva le v primeru, da program razširijo s kadrovskimi štipendijami. V prihodnjih letih bo namreč pri dveh zavodih potreba po madžarsko govorečih novinarjih. Da ne bi podvojili razpisov za štipendije, saj občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti vsako leto razpisujejo štipendije za študente, sta vodstvo PMSNS in predsednica Društva pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja prosila zavoda, naj podajo svoje predloge za razširitev programa v pisni obliki. Program bi se od sedanjih razlikoval v tem, da bi razpis objavili v sodelovanju z delodajalci, ki bi tako upravičencu zagotovili delovno mesto ob zaključku študija. Tudi PMSNS in Društvo pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja menita, da bi bil ta program pomemben, saj bo v prihodnjih letih potreba po madžarsko govorečih vzgojiteljih, učiteljih, pediatrih, splošnih zdravnikih. Dopolnjenemu programu bi dali naslov „VISSZA A MURAVIDÉKRE!”.

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI – UKREP 1

PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2020)

 

Datum objave: 12.6.2020
Rok za prispetje vlog: 30.6.2020
Izdajatelj: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Informacije: PMSNS bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si.
Kontaktna oseba: Livia Sabo; sabo.livia@muravidek.si
Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpoložljiva sredstva: 350.000,00 EUR
Drugi podatki:

Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

Najnižja višina zaprošenih sredstev je 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenih sredstev pa 80.000,00 EUR.

Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

 

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75% celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25% lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75% zneska pomoči brez DDV-ja.

Datum vpisa: · Avtor gazda · Kategorija prispevka: Novice, Razpisi, Program spodbujanja 2017-2020-zaključeni