NOVICE IN DOGODKI

22. januar, Dan madžarske kulture

Danes praznujemo Dan madžarske kulture, saj je Ferenc Kölcsey na ta dan uredil rokopis Himne. Na ta dan se še bolj posvetimo tradicijam in krepimo nacionalno zavest.

Ob tej priložnosti so v Prekmurju tudi letos podelili nagrade Györgya Zale za kulturo. Svet Zavoda za kulturo madžarske narodnosti je za izjemne dejavnosti in pomembne dosežke na področju kulture podelil dve nagradi za kulturo, eno posebno nagrado, nagrado za življenjsko delo in posebno priznanje.

Nagrajenci:
Béla Bokor – posebno kulturno priznanje Györgya Zale
Jánosné Anduska in Lajosné Orbán – zahvalna listina
Peter Šooš – kulturno priznanje Györgya Zale
Anna Car – kulturno priznanje Györgya Zale za življenjsko delo
László Bacsi – kulturno priznanje Györgya Zale

Čestitamo nagrajencem in jim želimo, da še naprej ohranjajo in negujejo kulturo in tradicijo!

Galerija: LINK

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Smernice za poučevanje

v sklopu projekta »Dvig kakovosti dvojezičnega šolstva z novimi pristopi poučevanja za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem«

Smernice_za_poučevanje

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice, Šolstvo obvestila
Izvedli konstitutivno sejo Sveta PMSNS

9. januarja 2023 je bila izvedena konstitutivna seja Sveta PMSNS.  Nov predsednik krovne organizacije je s soglasno podporo članov Sveta postal Dušan Orban. Podpredsednika Sveta bosta Teodor Varga in Alen Vugrinec.

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
PMSNS dobiva novo vodstvo

Ob koncu mandata predstavili dosežke in projekte PMSNS
Ferenc Horváth: »Nikoli nisem in ne bom trgovec. Upam, da bo novo vodstvo delovalo povezovalno.«

Lendava, 6. januar 2023 – Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) Ferenc Horváth je ob koncu mandata na sedežu skupnosti v Lendavi predstavil dosežke preteklih mandatov sedanjega vodstva PMSNS in projekte, ki jih izvaja PMSNS, z namenom krepitve gospodarstva, kmetijstva, turizma in kulture na narodnostnem območju.
Predsednik sveta PMSNS Ferenc Horváth je vodenje PMSNS prevzel leta 2011. Od takrat pa do danes vodstvo skupnosti ob pomoči sodelavcev in podpori lokalnih skupnosti, različnih organizacij ter slovenske in madžarske države ni skrbelo samo za ohranjanje narodnostne kulture, jezika in ljudskega izročila, temveč se je zavzeto lotilo tudi projektov s področja gospodarstva, turizma, kmetijstva, izobraževanja in medsebojnega povezovanja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. V tem obdobju je bilo izvedenih več kot sto različnih projektov, v katere niso bili vključeni samo pripadniki madžarske narodnost v Pomurju, temveč celotna regija in čezmejni slovensko-madžarski prostor. Opravljeno je bilo veliko bilateralnih in multilateralnih srečanj na različnih ravneh.
Ob koncu mandata predsednik sveta Ferenc Horváth in podpredsednika Zsuzsanna Bači in Dušan Orban novemu vodstvu PMSNS predajajo krovno organizacijo pomurskih Madžarov v dobri »kondiciji«.
»Prihodki PMSNS so konec leta 2011 znašali okoli 330.000 evrov. Pri krovni organizaciji je bilo takrat zaposlenih šest ljudi. Leto 2022 končujemo z več kot 2.700.000 evrov prihodkov. Število zaposlenih smo s šestih povečali na triindvajset. Finančna sredstva na računu PMSNS so ob koncu leta znašala nekaj več kot 1.810.000 evrov Za večino projektov je zagotovljeno izvajanje in financiranje še najmanj za prihodnji dve leti. Poleg tega dodatnih skoraj milijon evrov še čaka na računu Občine Lendava, kamor smo jih nakazali za gradnjo telovadnice v Gaberju. Pri tem velja poudariti, da smo poleg osrednjih projektov v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in lokalnimi kulturnimi organizacijami na narodnostno mešanem območju v zadnjem obdobju izvedli naložbe, prilagojene potrebam lokalne skupnosti,« je povedal Ferenc Horváth. Pri tem je še dodal, da je bil cilj vseh dejavnosti ustvariti pogoje, ki bi čim večje število mladih prepričalo, da bi se po končanem študiju vrnili in si v Pomurju ustvarili prihodnost. V preteklih desetletjih je namreč regijo zapustilo zelo veliko ljudi, s čimer se je zmanjšalo tudi število prebivalcev madžarske narodnosti.

PMSNS obenem izvaja Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti. Cilj programa je razvoj gospodarstva v regiji, kjer živi avtohtona madžarska narodna skupnost. Ukrepi zajemajo spodbujanje naložb v gospodarstvu, kmetijstvu, turistične dejavnosti in promocijo območja.
Dosedanje vodstvo PMSNS vidi prihodnost narodnostnih občin ob slovensko-madžarski meji v povezovanju bogate kulturne in gastronomske dediščine s kmetijstvom, vinarstvom in družinskimi podjetji. Med pomembne projekte na področju kmetijstva sodi ustanovitev in zagon vzorčne kmetije v Banuti z dislociranimi enotami oziroma informacijskimi centri v vseh narodnostnih občinah ob slovensko-madžarski meji. Na področju turizma je bila na današnji konferenci izpostavljena izgradnja sodobnega gostišča in prenočišč, ki bodo letos dokončana, tako imenovane čarde v Dolgi vasi, kjer bodo ustvarili nove zaposlitve in kjer bo izobraževalni center za dijake s področja gostinstva in turizma. Po občinah Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice in Dobrovnik bosta medtem turiste vozila dva turistična vlakca, ki jih je kupila PMSNS.
V naseljih, kjer živi madžarsko prebivalstvo, je PMSNS v zadnjih letih v sklopu vaškega programa sofinancirala manjša obnovitvena dela do vrednosti največ 4.000 evrov. Tako so v 27 naseljih obnovili nekatere vaške in gasilske domove, prenovili spomenike oziroma kupili igrala ali pohištvo.

V okviru Programa za razvoj vrtcev v Karpatskem bazenu so si že od leta 2018 prizadevali za ustanovitev razvojnega centra, katerega cilj je nuditi pomoč otrokom s težavami ali motnjami v zgodnjem razvoju, razvijanje otrokovih oslabljenih ali počasneje razvijajočih se sposobnosti ter zagotavljanje boljše kakovosti življenja in socialnih odnosov. Zato je madžarska skupnost sofinancirala gradnjo nove stavbe v Radmožancih, v kateri danes deluje center za otroke s težavami v zgodnjem razvoju. V sklopu projekta je bil tudi nakup opreme, potrebne za delovanje centra.

Na vprašanje o tem, da sedem članov od dvanajstih članov Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava ni izvolila Ferenca Horvátha v svet PMSNS, s tem pa mu je bila kljub dobremu delu in zavidljivim rezultatom onemogočena kandidatura za predsednika sveta PMSNS, je Horváth odgovoril: »Nikoli nisem bil in ne bom trgovec. Nekateri iz osebnih interesov trgujejo z glasovi in z obljubami. Jaz tega nisem počel na nobenih volitvah, v nobenem mandatu. Moja življenjska in politična smernica je, da delam v dobro ljudi, v dobro skupnosti, in ne za osebne interese.«

Pri tem je še dodal, da prihodnjemu predsedstvu PMSNS želi, da nadaljuje z izvedbo in pridobivanjem projektov z najmanj takšnim zagonom in delovno vnemo, kot je to delalo dosedanje vodstvo in nadaljeval: »Pri tem pa upam, da ne bodo pozabili na dejstvo, da voditi skupnost, pomeni predvsem povezovati, graditi mostove, ne samo med Madžari v Prekmurju, temveč tudi med Madžari in Slovenci v Pomurju.«

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice