NOVICE IN DOGODKI

O 59. redni seji Vlade Republike Slovenije

Vlade Republike Slovenije se je na 59. redni seji, 30. januarja 2020, ukvarjala s temo sofinanciranja dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020.

Vlada je na podlagi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020. Uredba je bila v letu 2018 sprejeta na podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin, ki v tretjem odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2020 0,15 % skupne primerne porabe občin predstavlja 1.821.722 EUR.

Odločba na podlagi določb uredbe o postopku in merilih vsebuje izračun obsega sredstev, ki v letu 2020 pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, vključno z občinskimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi.

Vir: Urad za narodnosti

Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
ZAKLJUČIL SE JE PROGRAM RAZVOJA VRTCEV V KARPATSKEM BAZENU

Program, ki ga je financirala Vlada Madžarske preko Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. v sodelovanju s Sekretariatom za narodno politiko in PMSNS, se je zaključil decembra. V sklopu programa so obnovili vrtce v Prosenjakovcih, Dolgi vasi in Gaberju, nastala sta nova igrišča in vsaka dvojezična enota vrtcev je dobila novo otroško igralo. Poleg investicij so bili otroci deležni rednih glasbenih in plesnih ur ter so za njih organizirali koncerte, lutkovne in gledališke predstave. V vrtcih so nastali tudi t. i. madžarski kotički, ki vsebujejo knjige, DVD-je, CD-je, filmske trakove (diafilm), lutke v leseni skrinji. Decembra je DE I in DE II Vrtca Lendava dobila 3-3 nove lesene skrinje s knjigami ter je vsaka dvojezična enota prejela nove knjige.

Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Novice
»RMDSZ« JE PRAZNOVALA 30. OBLETNICO USTANOVITVE

V Madžarskem gledališču v Cluju (»Kolozsvári Állami Magyar Színház«) so 18. januarja 2020 organizirali slavnostno prireditev ob 30. obletnici ustanovitve Demokratične zveze Madžarov v Romuniji (RMDSZ). Prireditve se je udeležil tudi Ferenc Horváth, predsednik Svtea PMSNS.

Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice
Datum vpisa: · Avtor bea · Kategorija prispevka: Novice, Razpisi