HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériumának közvetlen felhívása alapján

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

hirdet.

 

A pályázat célja: a szlovéniai magyarság megmaradása és nemzeti identitása megőrzésével kapcsolatos 2018-ban kivitelezendő magyar kulturális programok támogatása.

A pályázók köre: szlovéniai székhelyű nemzetiségi programokat kivitelező intézmények, egyesületek és egyéb civil szervezetek.

Jelen pályázati felhívásra nem pályázhatnak a községi magyar nemzetiségi önkormányzati közösségek és a helyi közösségek.

 

A célra rendelkezésre álló keretösszeg: 24.194,00 EUR

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (utófinanszírozás)

 

A pályázaton elnyert pénzösszeg felhasználási ideje: 2018. január 1. − 2018. december 31.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2017. december 7., 12 óra
A pályázatoknak a megadott időpontig be kell érkezniük az MMÖNK székházába. (A 2017. december 7-én postára adott pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat egy eredeti példányban a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Fő utca – Glavna ulica 124, 9220 Lendva – Lendava címre kérjük eljuttatni.

 

A pályázat feltételei:

- a kiosztható támogatási keret maximum 30%-át lehet a civil szervezetek programjaira fordítani,
- az elnyert támogatás maximum 35 %-a fordítható reprezentációra,
- a pályázatot csak a felhívásban közzétett célra lehet benyújtani,
- a pályázatot az előírt adatlapon kell benyújtani,
- az adatlapot elektronikus formában kell kitölteni,
a pályázatot magyar és szlovén nyelven kell benyújtani (az adatlap minden részét kétnyelvűen kell kitölteni),
- a pályázó vállalja, hogy a benyújtott program kivitelezhető,
- a pályázati adatlapon szerepelnie kell a pályázó törvényes képviselőjének cégszerű aláírásának és a pályázó pecsétjének,
- nem pályázhatnak azok a szervezetek, amelyek az előző éven kapott támogatásról nem számoltak el, illetve az előző évben jóváhagyott programot nem valósították meg
egy pályázó csak egy kulturális programra pályázhat.

 

 

Egyéb információk:

           bővebb információt a pmsns@muravidek.si email-címen lehet igényelni,

           a pályázati űrlap itt  tölthető le,

           a határidőn túl beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Dátum: · Szerző alen · A bejegyzés kategóriája: Pályázatok