NOVICE IN DOGODKI

STROKOVNO SREČANJE OB PRIČETKU ŠOLSKEGA LETA V LENDAVI

28. avgusta 2017 so organizirali osmo strokovno srečanje ob pričetku šolskega leta za pedagoške delavce prekmurskih dvojezičnih šol in vrtcev.

V uvodnem delu strokovnega srečanja je zbrane nagovorila Zadravec Ilona, ki je poudarila pomembno vlogo pedagoga v sodobni družbi. Kot drugi zapored, je udeležence strokovnega srečanja pozdravil Horváth Ferenc, predsednik Sveta PMSNS, ki je izpostavil ključnost sodelovanja in pomembnost združenja moči. Prisotne je nagovoril tudi Tibor Tomšič, podravnatelj Dvojezične srednje šole Lendava, ki je opozoril na pomembnost širokega znanja in pogleda na svet.

Udeleženci so prisostvovali na predavanju Kozma-Vizkeleti Dániela, s temo Sodelovanje: starši-otroci-pedagogi-šola, tekom katere je izpostavil pomembnost opazovanja sprememb mladostnikovih navad, novosti izobraževalnega sistema in pedagoških izzivov. V popoldanskih urah so se pedagogi, razdeljeni v tri skupine, udeležili različnih delavnic. Pedagoškim delavcem, zaposlenim na srednjih šolah, je Pethőné Nagy Csilla predstavila strukturo in poetiko argumentiranega besedila. Pedagoški delavci, zaposleni v vrtcih in nižjih oddelkih osnovnih šol, so se udeležili predavanja pri Lisztesné Ritók Nóra, ki je spregovorila o kompenzaciji primanjkljajev na posameznih področjih učenja in o razvoju socialnih kompetenc v vizualnem izobraževanju. Pedagoški delavci višjih oddelkov so na predavanju Tóth Gábora spoznali Prezi, v vlogi učinkovite metode poučevanja.

Datum vpisa: · Avtor aranka · Kategorija prispevka: Šolstvo obvestila