NOVICE IN DOGODKI

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI – UKREP 1

PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2018)

 

Datum objave: 24.05.2018
Rok za prispetje vlog: 21.06.2018
Izdajatelj: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Informacije: PMSNS bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si.
Kontaktna oseba: Livia Sabo; sabo.livia@muravidek.si
Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpoložljiva sredstva: 260.000,00 EUR
Drugi podatki:

Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

Najnižja višina zaprošenih sredstev je 20.000,00 EUR, najvišja pa 80.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75% celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25% lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75% zneska pomoči brez DDV-ja.

 

Datum vpisa: · Avtor gazda · Kategorija prispevka: Razpisi, Program spodbujanja 2017-2020-zaključeni