NOVICE IN DOGODKI

NOVINARSKA KONFERENCA

Dopoldan se je na sedežu Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti odvijala novinarska konferenca, v sklopu katerega so bili predstavljeni doseženi rezultati Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 za proračunsko leto 2018. Ferenc Horváth, predsednik Sveta PMSNS je ocenil, da so bili v preteklem letu zastavljeni cilji uspešno doseženi. V nadaljevanju je izpostavil, kako pomembne so finančne spodbude, ki jih tako slovenska kot madžarska vlada namenjata za razvoj gospodarske osnove na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti.

Za proračunsko leto 2018 je bilo namenjenih 700.000,00 eurov za izvedbo treh ukrepov Programa, in sicer za:

–        Ukrep 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu; 260.000,00 eurov, od tega je PMSNS razpisala sredstva v celoti in jih v celoti tudi počrpala. Vseh pet upravičencev javnega razpisa JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2018 bo s pomočjo uresničitve sofinanciranih projektov lahko izdelovalo nove produkte, širilo in moderniziralo svojo proizvodnjo z novimi izdelki in storitvami.

–        Ukrep 2: Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov; 320.000,00 eurov, od tega je bilo počrpanih 319.335,15 eurov. Obnovljene so bile notranjosti in zunanjosti že obstoječih etnografskih hiš, ter notranji prostori Centra Bánffy. Izvedla so se tudi obnovitvena dela na stražnem stolpu na Hodošu in v Krplivniku. Prav tako se je izvršil nakup nepremičnine, kjer se bo v naslednjem proračunskem letu postavila etnografska hiša.

–        Ukrep 4: Promocija območja in podpora pri izvajanju programa; 120.000,00 eurov, PMSNS je sredstva počrpala v celoti. V sklopu tega ukrepa je bilo pripravljenih več kratkih promocijskih videov, nabavila se je informacijsko-komunikacijska oprema v etnografske hiše, pripravil in natisnil se je promocijski material za namen promoviranja območja. Na novinarski konferenci se je med drugimi predstavila – v sklopu programa ustvarjena – spletno stran www.muravidek.re. Omenjeni spletni strani, ki služi za promocijo dvojezičnih občin, bodo sproti dodane sveže vsebine.

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Program spodbujanja 2017-2020-novice