NOVICE IN DOGODKI

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI – UKREP 1

PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2019)

 

Datum objave: 11.4.2019
Rok za prispetje vlog: 13.5.2019
Izdajatelj: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Informacije: PMSNS bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si.
Kontaktna oseba: Livia Sabo; sabo.livia@muravidek.si
Razpisna dokumentacija: Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpoložljiva sredstva: 350.000,00 EUR
Drugi podatki: Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

Najnižja višina zaprošenih sredstev je 20.000,00 EUR, pri čemer znaša najnižja vrednost investicije (upravičenih stroškov) 25.000,00 EUR; najvišja višina zaprošenih sredstev pa 80.000,00 EUR, pri čemer znaša vrednost investicije (upravičenih stroškov) najmanj 100.000,00 EUR.

Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

 

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75% celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25% lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75% zneska pomoči brez DDV-ja.

Rezultati javnega razpisa
Datum vpisa: · Avtor gazda · Kategorija prispevka: Novice, Program spodbujanja 2017-2020-zaključeni