NOVICE IN DOGODKI

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI – UKREP 1

PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2020)

 

Datum objave: 12.6.2020
Rok za prispetje vlog: 30.6.2020
Izdajatelj: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Informacije: PMSNS bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si.
Kontaktna oseba: Livia Sabo; sabo.livia@muravidek.si
Razpisna dokumentacija: Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpoložljiva sredstva: 350.000,00 EUR
Drugi podatki: Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

Najnižja višina zaprošenih sredstev je 20.000,00 EUR, najvišja višina zaprošenih sredstev pa 80.000,00 EUR.

Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

 

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75% celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25% lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75% zneska pomoči brez DDV-ja.

 Rezultati javnega razpisa
Datum vpisa: · Avtor gazda · Kategorija prispevka: Novice, Razpisi, Program spodbujanja 2017-2020-zaključeni