NOVICE IN DOGODKI

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2021 – UKREP 1

PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK – UKREP 1/2021) 

Datum objave: 30.4.2021
Rok za prispetje vlog: 31.5.2021
Izdajatelj: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Informacije: PMSNS bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si.
Kontaktna oseba: Livia Sabo; sabo.livia@muravidek.si
Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpoložljiva sredstva: 300.000,00 EUR
Drugi podatki:

Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 20.000,00 evrov, najvišji pa 80.000,00 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis«.

 

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75% celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25% lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75% zneska pomoči brez DDV-ja.

 Rezultati javnega razpisa