NOVICE IN DOGODKI

Razpis za štipendijsko udeležbo na ONLINE TEČAJU MADŽARSKEGA JEZIKA

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

s podporo Ministrstva za inovacije in tehnologijo Madžarske

(Innovációs és Technológiai Minisztérium)

OBJAVLJA RAZPIS

za štipendijsko udeležbo na 60 urnem

ONLINE TEČAJU MADŽARSKEGA JEZIKA

v izvedbi Poletne šole v Debrecenu (Debreceni Nyári Egyetem).

Datumi online jezikovnih tečajev: 19.–31. julij 2021 ali 2.–14. avgust 2021

Tečaja se lahko udeleži deset oseb.

Štipendija vključuje:

-          intenzivni online tečaj madžarskega jezika (vključno z učnim gradivom),

-          5 jezikovnih ur dnevno (45 minutne učne ure)

-          dva kulturna predavanja ob sobotah (2 x 90 minut)

-          urnik se lahko izbere na prijavnici

-          od začetnega nivoja do materinščine

-          vmesni jezik na začetnem nivoju: angleščina

-          posebne skupine na nivoju materinščine

-          preverjanje nivoja znanja jezika pred tečajem

-          potrdilo o opravljenem tečaju  (točke ECTS)

Natečajniki morajo oddati sledeče dokumente:

-          prijavno pismo

-          življenjepis

-          priporočilno pismo delodajalca (v primeru študentov je to izobraževalna ustanova)

Razpisno dokumentacijo je potrebno oddati na sledeč naslov:

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica–Fő utca 124, 9220 Lendava–Lendva. 

Rok za oddajo vloge: 24. junij 2021. do 12. ure.

Priporočena pisma, ki bodo odposlana na dan roka, ne bodo več obravnavana. Po oddaji prijave naknadne dopolnitve in popravki ne bodo možni. Pomanjkljivo oddana razpisna dokumentacija ne bo obravnavana.

Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti gonc.katja@muravidek.si, oziroma po telefonu št. 031 671 003.

Datum vpisa: · Avtor mmönk · Kategorija prispevka: Dogodki, Novice, Razpisi