HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Hunyadi János ösztöndíj – pályázati kiírás – I. évesek

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjra a 2021/2022-es tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott

  • alap- vagy osztatlan képzésén, vagy
  • mesterképzésén

jelen pályázatban meghatározott szakok egyikén I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

Pályázhat minden olyan szlovén állampolgárságú, a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a magyarországi felsőoktatási intézmények

  • a 2021. szeptemberben induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott alap-, mester vagy osztatlan képzésére, vagy
  • a 2021. februárban induló nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott mesterképzésére

a jelen pályázat mellékletében meghatározott szakok egyikére felvételt nyert.

Az ösztöndíj mértéke: a Hunyadi János ösztöndíj havi összege 30.000,- Ft/fő/hó. A Hunyadi János ösztöndíj a nyertes pályázót a 2021/2022-es tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó megszakítás nélkül az adott felsőoktatási intézmény aktív jogviszonnyal rendelkező, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója, aki tanulmányait nappali munkarenden végzi.

A pályázatok elektronikus beadásának határideje:

2021. augusztus 8., 23:59 (közép-európai idő /CET/ szerint)

A 2021/2022-es tanévre meghirdetett Hunyadi János ösztöndíjas muravidéki keretszáma:

-       alap- és osztatlan képzésben: 2 fő,

-       mesterképzésben: 1 fő.

A pályázatok beadásának módja:

Pályázni a https://martonaronurlapok.elte.hu/urlapok.php oldalon lehet a megfelelő pályázati űrlap kitöltésével.

A pályázattal kapcsolatban részletes információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

9220 Lendva, Fő utca 124.

Balaskó Enikő

Telefon: 00386 2 620 3604; Mobil: 00 386 31 671 006

E-mail: balasko.eniko@muravidek.si

A pályázat teljes szövege itt:

https://martonaron.elte.hu/content/hunyadi-janos-osztondij-2021-2022-tanev.t.20949

DOKUMENTUMOK:

hunyadi_muravidek_kiiras_elsos_2122

hunyadi_muravidek_pontrendszer_mester_2122

hunyadi_muravidek_pontrendszer_alap_osztatlan_2122_korr

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok