HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Horváth Ferenc az élethosszig tartó tanulás nagykövete lett
»A tanulás az élet – erősítsen és boldogítson!« szlogennel Szlovéniában 2021. szeptember 3-án elkezdődött a 26. Élethosszig tartó tanulás hete. Az idei megnyitó házigazdája a Lendvai Népi Egyetem volt. Munkatársai a lendvai Színház- és Hangversenyteremben többkulturális és többnyelvű rendezvényt szerveztek, amely összefogta az összes nemzetiséget és az egész közösséget. Az ünnepélyen elismeréseket osztottak ki az élethosszig tartó tanulás mura-vidéki példamutató személyeinek a 2021-es évre.
Az élethosszig tartó tanulás nagykövete Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke és nemzetiségi parlamenti képviselő lett, aki a kétnyelvű oktatás minőségének fenntartására és emelésére törekszik minden szinten. Az eseményen elhangzott, hogy az élethosszig tartó tanulás új nagykövete nagylelkű magyar, de tetteiben mindig tiszteletben tartja a többi nemzetet, a más nemzetiségűeket és más vallásúakat.
Elhangzott, hogy példaképes tetteivel a hazai környezetben bizonyítja, hogy hisz a kétnyelvű területen élő összes nemzet együttélésében, toleranciájában és elfogadásában. Azt vallja, hogy politikai pályafutása mindig is azon alapult, hogy ki kell állni a magyar nemzetiségűek értékei mellett, ugyanakkor tiszteletben tartani a többségi nemzetet és velük együtt élni.
Ezért továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetiségi és vallási szempontból vegyesen lakott Muravidéken minden nemzetiség megőrizze nyelvét és kultúráját, tiszteletben tartva a többségi nemzet és más nemzetiségek nyelvét és kultúráját.
A többi díjazott: blogger és a 220 stopinj poševno bestseller szerzője, Fartelj Urška Muraszombatból; az első diplomás roma Lendva Községben, Kovač Laura; a ljutomeri Jakelj Cilka nyugalmazott tanár; Cár Anna nyugalmazott tanár Dobronakról, aki munkásságát a magyar hagyományok és kultúra megőrzésének szentelte a Muravidéken.
A Lendvai Népi Egyetem és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség mellett a rendezvény megszervezésnél közreműködtek még: Lendva Község, Dobronak Község, Kobiljei Község, Turniščei Község és a Črenšovci Község, valamint a Szlovéniai Romák Egyesület, a Preporod Egyesület és a Romák Tanulmányi, Oktatási és Kultúrális Intézete.
A rendezvény ünnepi szónoka Kardoš Štefan író, Kresnik-díjazott, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tanára volt. A látogatókhoz szólt még Ribič Marija, a Munkaügyi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium államtitkára, Kasaš Mihael, Lendva Község Községi Igazgatóságának igazgatója, Pangerc Pahernik Zvonka, az Élethosszig tartó tanulás hete nemzeti koordinátora és Hojnik Kelenc Rahela, a Lendvai Népi Egyetem igazgatója.
Foto: Tomaž Galič
Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek