HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szám: 1JP-KM2023

Dátum: 2023. 06. 09.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2023-AS RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban MMÖNK) A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programja 2021–2024. évi 4. intézkedése alatt megvalósuló projekt keretében felkéri az érdeklődőket, hogy nyújtsák be pályázataikat a 2023. évi rendezvények támogatására.

A pályázati felhívás célja a helyi, minőségi és hagyományos élelmiszerek népszerűsítése a programterületen, valamint a mezőgazdasági termelők ösztönzése a szervezett rendezvényeken való aktív részvételre.

A pályázati felhívás keretében a támogatás összege legfeljebb 35.000 EUR. Az egy rendezvényre jutó összeg általában legfeljebb 3.500 euróra lehet.

  1. 1.      Hogyan támogathatjuk Önt?

A)    PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

-          pénzügyi támogatás, továbbá

-          a rendezvényhez szükséges eszközök (sátrak; asztalok és padok, bárasztalok és székek, hűtőszekrények; mosogatógép, aggregátor);

-          a rendezvény népszerűsítése az MMÖNK promóciós csatornái által.

B)    ANYAGI JELLEGŰ TÁMOGATÁS

-          a rendezvényhez szükséges eszközök (sátrak; asztalok és padok, bárasztalok és székek, hűtőszekrények; mosogatógép, aggregátor);

-          a rendezvény népszerűsítése az MMÖNK promóciós csatornái által.

  1. 2.      Mit várunk cserébe?

- a promóciós anyagokon és a rendezvényen fel kell tüntetni a rendezvény támogatóját;

- a mintagazdaság népszerűsítését a rendezvényen.

3. Kit támogatunk?

- A pályázó lehet egyesület, közintézmény vagy más, a rendezvényt szervező természetes vagy jogi személy;

- minden pályázó javasolhat egy eseményt vagy tematikusan összefüggő események sorozatát;

- a rendezvénynek a programterületen kell megvalósulnia:

-        Dobronak község: Dobrovnik / Dobronak és Žitkovci / Zsitkóc,

-        Hodos Község: Hodoš / Hodos és Krplivnik / Kapornak,

-        Moravske Toplice Község: Čikečka vas / Csekefa, Motvarjevci / Szentlászló, Pordašinci / Kisfalu, Prosenjakovci / Pártosfalva, Središče / Szerdahely,

-        Lendva Község: Banuta / Bánuta, Čentiba / Csente, Dolga vas / Hosszúfalu, Dolgovaške gorice / Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi / Völgyifalu, Dolnji Lakoš / Alsólakos, Gaberje / Gyertyános, Genterovci / Göntérháza, Gornji Lakoš / Felsőlakos, Kamovci / Kámaháza, Kapca / Kapca, Kot / Kót, Lendava / Lendva, Lendavske gorice / Lendavahegy, Mostje / Hídvég, Petišovci / Petesháza, Pince / Pince, Pince Marof / Pincemajor, Radmožanci / Radamos, Trimlini / Hármasmalom, valamint

-        Šalovci Község: Domanjševci / Domonkosfa.

- a rendezvénynek vagy rendezvénysorozatnak a mezőgazdasági termelés és feldolgozás, a gasztronómia, a helyi élelmiszerek népszerűsítése és a minőségi élelmiszerek népszerűsítése területén kell megvalósulnia;

- a rendezvény nyilvános és minden látogató számára nyitott;

- az A) pontban továbbá:

- az eseménynek a felhívás közzététele és 2023. október 15. között kell lezajlania;

- a rendezvénynek legalább három mezőgazdasági üzemet kell népszerűsítenie;

- ugyanarra a célra (költségre) nem részesülhet állami támogatásban (a kettős finanszírozás tilalma);

- meg kell határozni, hogy a támogatás mire kerül felhasználásra (a jelen pályázati felhívás keretében elszámolható költségek a rendezvény szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek kizárólag a mezőgazdasági termelés és feldolgozás, a gasztronómia, a helyi élelmiszerek népszerűsítése és a minőségi élelmiszerek népszerűsítése területére vonatkozóan).

4. Kiválasztás

Minden pályázatnak meg kell felelnie a 3. pontban meghatározott feltételeknek, ellenkező esetben elutasításra kerül.

Az A) pont szerinti pályázatok a beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra a források kimerüléséig. Az eseményekhez szükséges eszközöket a szervezők kölcsönvehetik. A támogatást a szervezők bankszámlájára utalják a kifizetési kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, a rendezvényről szóló teljes beszámolóval és az igazoló dokumentumokkal együtt. A beszámoló benyújtásának végső határideje a rendezvényt követő 20 nap.

A B) pont szerinti pályázatokat a pályázat beérkezésének sorrendjében vesszük figyelembe a kapacitás betöltéséig. A szervezőkkel szerződéskötésre kerül sor a rendezvény támogatására. A rendezvény után a szervezőnek a rendezvényt követő 20 napon belül jelentést kell benyújtania.

4.1. A pályázat tartalma

Pályázatát a kitöltött jelentkezési űrlapon (a rendezvény szervezőjének alapadatai, a rendezvény adatai) nyújtsa be a dokumentációval együtt:

A) pont szerinti támogatás

- a tervezett rendezvény programja a rendezvény tervezett időpontjával,

- indoklás arról, hogy a támogatás mit tesz hozzá a rendezvényhez,

- a szükséges források, megjelölve a felhasználás célját (a források összege a pályázat elbírálásakor kerül meghatározásra),

- a 3. pont szerinti indoklást alátámasztó dokumentumok.

B) pont szerinti támogatás

- a tervezett rendezvény leírása a rendezvény tervezett időpontjával együtt,

- indoklás arról, hogy a támogatás mit tesz hozzá a rendezvényhez,

- a 3. pont szerinti indoklást alátámasztó dokumentumok.

4.2. Eljárás

Azon pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek határidőre érkeznek be és tartalmazzák valamennyi szükséges dokumentációt. A pályázókat a benyújtástól számított 5 munkanapon belül értesítik a kiválasztásukról. A pályázat odaítéléséről szóló döntés részeként a pályázóknak megküldik a szerződést aláírásra.

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja

Az A) pont szerinti pályázatokat legkésőbb 2023. 08. 31-ig lehet benyújtani.

A B) pont szerinti pályázatokat 2023-ban egész évben be lehet nyújtani.

Kérjük, hogy pályázataikat az igazoló dokumentumokkal együtt adják le személyesen a Fő utca 7., 9220 Lendva címen, illetve küldjék el a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Fő utca 7., 9220 Lendva címre a következő jelzéssel: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2023-AS RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA – FELNYITNI TILOS.

6. További információk

További információkat az info.kmetija@muravidek.si e-mail-címe kérhet.

Melléklet:

- jelentkezési lap

Dátum: · Szerző gazda · A bejegyzés kategóriája: Hírek, Pályázatok