HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Pályázati felhívás – Magyarul a Muravidéken 2023/2024

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 2007. szeptember 25-én elfogadott Alapszabályzata és a Magyarul a Muravidéken programról szóló 2020. augusztus 18-án elfogadott (módosítva: 2023. 04. 24.) szabályzata alapján meghirdeti a

PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT
a 2023/2024-es tanévre

1. A Magyarul a Muravidéken program a magyar nyelv mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén.

A támogatás formája vissza nem térítendő egyszeri összeg (ösztöndíj).

2. Az ösztöndíjra a következő tanulók vagy diákok pályázhatnak:
 az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai,
 a Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai,
 azok az I. osztályos diákok, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart – legalább a második és harmadik oktatási-nevelési szakaszban – anyanyelvi szinten tanulták, és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincsen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi szintű fakultatív magyarórákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola, vagy magyar anyanyelvi lektori órákat látogatnak, amelyek kivitelezője a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke,
 azok a diákok, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel.

3. A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
 a kitöltött pályázati adatlapot,
 a személyazonosságot igazoló okmány másolatát (kiskorúak esetében a tanulóét/diákét és a szülőét egyaránt) és
 a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási és a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (1. és 4. osztályos tanulók, valamint I. osztályos diákok) vagy
 a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást és a magyar nyelv fakultatív vagy lektori anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (I. osztályos diákok) vagy
 az általános érettségi vagy szakmai érettségi vagy záróvizsga bizonyítványának és mellékleteinek a másolatát (végzős középiskolás diákok).
4. A beérkezett pályázatok érvényességét a háromtagú Bírálóbizottság bírálja el. A feltételeknek eleget tevő pályázó ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj összege a beérkezett pályázatok számától és a rendelkezésre álló összegtől függ.

5. Az ösztöndíj egy évfolyamra (középiskolai) programtól függetlenül egyszer igényelhető.

6. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a kedvezményezettel vagy törvényes képviselőjével szerződést köt.

7. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a magyar nyelvet általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai befejezéséig anyanyelvi szinten tanulja.

Amennyiben a kedvezményezett a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulja az általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai teljes időtartamában, illetve nem fejezi be a tanulmányait, az ösztöndíj teljes összegét köteles visszafizetni.

8. A pályázati adatlap a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség honlapjáról (www.muravidek.si) tölthető le. A pályázat további feltételeit a Magyarul a Muravidéken programról szóló szabályzat határozza meg. A szabályzatot a www.muravidek.si honlapon lehet megtekinteni.

9. A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „MAGYARUL A MURAVIDÉKEN” megjelöléssel kell a támogató címére elküldeni. A támogató levelezési címe: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Fő utca 7., 9220 Lendva, Pf. 95. A pályázatot személyesen leadni nem lehet.

10. A pályázat benyújtásának a határideje: 2023. október 20.
A határidő után postára adott pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A végzős középiskolások esetében az érettségi vagy záróvizsga-bizonyítvány másolatának benyújtási határideje: 2024. szeptember 5.

További részletes felvilágosítást a támogatási programról a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének munkatársától kaphatnak az mpe.lgdp@gmail.com ímélcímen vagy a +386 41 254 969-es mobilszámon.

Lendva, 2023. szeptember 20.

Karakatič Beti
a Muravidéki Pedagógusok
Egyesületének elnöke

Adatlap

Pályázat

Szabályzat

Dátum: · Szerző gazda · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok