HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Pályázati felhívás »MAGYARUL A CSALÁDBAN« 2023/2024

A Muravidéki  Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség az Alapszabályzata 16. szakaszának értelmében és a Magyarul a családban című családtámogatási program megvalósításáról szóló, 2023. október 2-án elfogadott szabályzata alapján meghirdeti a

„MAGYARUL A CSALÁDBAN”
családtámogatási program pályázati felhívását.

A pályázat célja: A „Magyarul a családban” családtámogatási program a magyar nyelv családon belüli használatának erősítését, továbbá a magyar nyelv mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén.

A pályázók köre: azok a szülők/nevelőszülők/törvényes képviselők, akik gyermeke valamely muravidéki kétnyelvű óvodai tagozat tagja, és vállalják, hogy gyermekük a jövőben a magyar nyelvet anyanyelvi szinten fogja tanulni az általános iskolai tanulmányai befejezéséig.

A támogatás jogcíme és összege: A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban: MMÖNK) a támogatást a szülő által fizetett kedvezményes óvodai díjra nyújtja. A feltételeknek eleget tevő pályázat támogatásban részesül. A támogatás összege a beérkezett pályázatok számától és a rendelkezésre álló összegtől függ. Elegendő forrás esetén a szülőkre háruló óvodai díj teljes összegét fedezi a támogatás. Elegendő forrás hiányában a támogatás arányosan csökken.

A támogatás a 2023. 10. 01. és a 2024. 07. 31. közötti időszakra vonatkozik.

A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmazni:

  • a megfelelően kitöltött Adatlapot (az Adatlapon minden adat megadása kötelező),
  • az óvodás születési anyakönyvi kivonatának vagy egyéb szülővel/nevelőszülővel/törvényes képviselővel való kapcsolatát igazoló dokumentum másolatát,
  • a szülő/nevelőszülő/törvényes képviselő személyi igazolványának másolatát,
  • az óvodalátogatási igazolás másolatát.

Az MMÖNK a támogatott szülővel szerződést köt.

A szülő/nevelőszülő/törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy gyermeke a magyar nyelvet az általános iskolai tanulmányai befejezéséig anyanyelvi szinten tanulja.

Amennyiben a támogatott nem tesz eleget a szerződésben vállaltaknak, tehát gyermeke a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulja tanulmányai teljes idejében, a támogatást köteles teljes összegben visszafizetni.

A pályázati adatlap az MMÖNK honlapjáról (www.muravidek.si) tölthető le. A pályázat további feltételeit a Magyarul a családban családtámogatási programról szóló szabályzat határozza meg. A szabályzatot a www.muravidek.si honlapon lehet megtekinteni.

Az adatlap és a mellékletek benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „MAGYARUL A CSALÁDBAN” megjelöléssel kell a támogató címére elküldeni. A támogató levelezési címe: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Fő utca 7., 9220 Lendva. A pályázatot személyesen leadni nem lehet.

A pályázat benyújtásának a határideje: 2023. október 20.
A határidő után postára adott pályázatok érvénytelennek minősülnek.

Az elbírálás folyamata:
A beérkezett pályázatok érvényességét az MMÖNK Tanácsának Oktatási Bizottsága bírálja el. Az adatlapok vagy a mellékletek hiánypótlása a támogatás utalásának elhúzódását eredményezheti.

A hozzájárulás utalásának módja:
Az MMÖNK az óvodai díjhoz való hozzájárulást minden támogatott esetében közvetlenül a gyermek óvodájának utalja.

További részletes felvilágosítást a támogatási programról az MMÖNK szakmai munkatársától kaphatnak a fticar.ines@muravidek.si ímélcímen vagy a 02 600 7706-os telefonszámon.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Lendva, 2023. október 2.

Orban Dušan,
az MMÖNK Tanácsának
elnöke

Adatlap
Pályázat
Szabályzat

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok