HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Pályázati felhívás »AZ „ÓVODAI NEVELÉS” SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSBEN TANULÓK TANULMÁNYI TÁMOGATÁSA « 2023/2024

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség az Alapszabályzata 16. szakaszának értelmében és Az „Óvodai nevelés” szakközépiskolai képzésben tanulók tanulmányi támogatásáról szóló, 2023. október 2-án elfogadott szabályzata alapján meghirdeti a

AZ „ÓVODAI NEVELÉS” SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSBEN TANULÓK TANULMÁNYI TÁMOGATÁSÁNAK
pályázati felhívását

A pályázat célja: Az „Óvodai nevelés” szakközépiskolai képzésben tanulók tanulmányi támogatásának programja a magyar nyelv mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni az óvodai nevelés szakközépiskolai program diákjai körében a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában.

A pályázók köre: azok a diákok, illetve kiskorúak esetében a törvényes képviselőik, akik a Lendvai Kétnyelvű Középiskola „Óvodai nevelés” szakközépiskolai képzésében tanulnak és a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják.

A támogatás jogcíme és összege:
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban: MMÖNK) ösztöndíjban részesíti azokat az „Óvodai nevelés” szakos diákokat, akik a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják. Az ösztöndíj összege a beérkezett pályázatok számától és a rendelkezésre álló összegtől függ.

Az ösztöndíj a 2023. 09. 01. és 2023. 06. 30. közötti időszakra vonatkozik.
Az ösztöndíj 10 hónapra szól és évfolyamonként egyszer igényelhető.

A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

  • a megfelelően kitöltött Adatlapot (az Adatlapon minden adat megadása kötelező),
  • a személyazonosságot igazoló okmány másolatát,
  • a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási és a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást,

Az MMÖNK a támogatottal vagy törvényes képviselőjével támogatási szerződést köt.

A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a magyar nyelvet a tanulmányai befejezéséig anyanyelvi szinten tanulja, továbbá részt vesz az MMÖNK által szervezett továbbképzéseken/tanfolyamokon, amelyek (leendő) óvodapedagógusoknak szólnak.

Amennyiben a támogatott a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulja a középiskolai tanulmányai teljes időtartamában, illetve nem fejezi be a tanulmányait, továbbá nem vesz részt az MMÖNK által szervezett képzések 75 százalékán, a támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.

A pályázati adatlap az MMÖNK honlapjáról (www.muravidek.si) tölthető le. A pályázat további feltételeit Az „Óvodai nevelés” szakközépiskolai képzésben tanulók tanulmányi támogatási programjáról szóló szabályzat határozza meg. A szabályzatot a www.muravidek.si honlapon lehet megtekinteni.

A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „ÓVODAI NEVELÉS –TANULMÁNYI TÁMOGATÁS” megjelöléssel kell a támogató címére elküldeni. A támogató levelezési címe: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Fő utca 7., 9220 Lendva. A pályázatot személyesen leadni nem lehet.

A pályázat benyújtásának a határideje: 2023. október 20.
A határidő után postára adott pályázatok érvénytelennek minősülnek.

Az elbírálás folyamata:
A beérkezett pályázatok érvényességét az MMÖNK Tanácsának Oktatási Bizottsága bírálja el.
A feltételeknek eleget tevő pályázat ösztöndíjban részesül.
Az adatlapok vagy a mellékletek hiánypótlása az ösztöndíj utalásának elhúzódását eredményezheti.

További részletes felvilágosítást a támogatási programról az MMÖNK szakmai munkatársától kaphatnak a fticar.ines@muravidek.si ímélcímen vagy a 02 600 7706-as telefonszámon.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

Lendva, 2023. október 2.

Orban Dušan,
az MMÖNK Tanácsának
elnöke

Adatlap
Pályázat
Szabályzat

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok