NOVICE IN DOGODKI

JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS

ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2024 – UKREP 1

PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK – UKREP 1/2024)

Datum objave: 23. 2. 2024
Rok za prispetje vlog: 22. 3. 2024
Izdajatelj: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost
Informacije: PMSNS bo na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom v času uradnih ur odgovarjala le, če jih bo prejela pisno na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si, s pripisom »JR PMSNS-MMÖNK – UKREP 1/2024«.
Kontaktna oseba: Livia Sabo; sabo.livia@muravidek.si
Razpisna dokumentacija:  Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpoložljiva sredstva: 331.995,51 EUR
Drugi podatki: Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis«.

 

Zaprošena nepovratna sredstva znašajo največ 75 % celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči brez DDV-ja.

 Rezultati javnega razpisa