BEMUTATKOZÁS

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség(rövidítve MMÖNK) a muravidéki magyar nemzetiség csúcsszervezete a Szlovén Köztársaságban. 1975-ben alakult és a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. szakasza és a Nemzeti Önkormányzati Közösségekről szóló törvény értelmében végzi tevékenységeit. Az MMÖNK-át a községi magyar önkormányzati nemzeti közösségek alakítják. Az MMÖNK az állami szervek tárgyaló partnere a magyar nemzetiség jogainak érvényesítésében. Az MMÖNK célja és feladata a muravidéki magyar közösség anyanyelvének, nemzeti öntudatának megőrzése, a szlovén alkotmány és törvények által biztosított külön jogok, valamint a különféle nemzeti igények és érdekek megvalósítása. Az MMÖNK a céljait és feladatait a Tanácsán (legfelsőbbe szerve) keresztül valósítja meg.

Az MMÖNK a következő két intézet alapítója:

  • Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, amelynek fő tevékenysége a Népújság című magyar nyelvű hetilap kiadása;
  • Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, amelynek fő feladata a Muravidéken élő magyar nemzeti közösség kulturális tevékenységének ápolása és közvetítése.
  • PRO FUTURA Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet, amelynek fő feladata a gazdasági fejlődés következetes serkentése a Muravidéken, ahol az őshonos magyar nemzeti kisebbség él.

Az MMÖNK ugyanakkor a Művelődési és Promóciós Intézet, Lendva és a Kétnyelvű Középiskola, Lendva társalapítója. A működéshez szükséges pénzügyi forrásokat a Szlovén Köztársaság Nemzetiségi Hivatala (Urad za narodnosti) és a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala biztosítja. A működéshez szükséges további forrásokat különböző pályázatokon elnyert eszközök képezik. A muravidéki magyarságA 2002-es népszámláláskor 6243 fő vallotta magát magyar nemzetségűnek, 7713 fő pedig a magyart jelölte meg anyanyelveként. Az öt muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott községben lakik a szlovéniai magyarság 83,5%-a (5212 fő). A vegyesen lakott települések – községek szerint – az alábbiak:

  • Hodos Község: Krplivnik/Kapornak és Hodoš/Hodos,
  • Moravske Toplice Község: Čikečka vas/Csekefa, Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
  • Šalovci Község: Domanjševci/Domonkosfa,
  • Lendava Község: Banuta/Bánuta, Čentiba/Csente, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Dolina/Völgyifalu, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gaberje/Gyertyános, Genterovci/Göntérháza, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Kamovci/Kámaháza, Kapca/Kapca, Kot/Kót, Lendava/Lendva, Lendavske gorice/ Lendvahegy, Mostje/Hidvég, Petišovci/Petesháza, Pince/Pince, Pince marof/ Pincemajor, Radmožanci/Radamos, Trimlini/Hármasmalom,
  • Dobronak Község: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc.