BEMUTATKOZÁS

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (rövidítve MMÖNK) a Muravidéken élő őshonos magyar nemzeti közösség önkormányzati, érdekvédelmi és egyéb politikai tevékenységét és feladatait ellátó központi szervezete. 1975-ben alakult a Szlovén Köztársaság Alkotmányának 64. szakasza és a Nemzeti Önkormányzati Közösségekről szóló törvény értelmében.

Az MMÖNK hatásköre főképpen a községi magyar nemzeti önkormányzati közösségek szint feletti, egyetemes muravidéki magyar, valamint regionális és országos jellegű feladatokra terjed ki. Kiemelt tevékenysége a Szlovén Köztársaság és Magyarország állami intézményeivel ápolt közvetlen együttműködés, valamint a határon túli magyar szervezetekkel, más nemzetközi kisebbségvédelmi intézményekkel és szervezetekkel fenntartott kapcsolatok ápolása. Az MMÖNK az állami szervek tárgyaló partnere a magyar nemzetiség jogainak érvényesítésében.

Az MMÖNK legfontosabb feladata a muravidéki magyar közösség anyanyelvének, nemzeti tudatának, tárgyi és szellemi öröksége megőrzésének védelme és fejlesztése, nemzeti érdekeinek érvényesítése, továbbá feladata az alkotmány és a törvény által biztosított jogok gyakorlásának elősegítése.

Az MMÖNK a következő intézetek alapítója:

Az MMÖNK ugyanakkor a Kétnyelvű Középiskola, Lendva társalapítója.

A működéshez szükséges pénzügyi forrásokat a Szlovén Köztársaság Nemzetiségi Hivatala (Urad za narodnosti) és a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala biztosítja. A működéshez szükséges további forrásokat különböző pályázatokon elnyert eszközök képezik.

A muravidéki magyarság

A 2002-es népszámláláskor 6243 fő vallotta magát magyar nemzetségűnek, 7713 fő pedig a magyart jelölte meg anyanyelveként. Az öt muravidéki nemzetiségileg vegyesen lakott községben lakik a szlovéniai magyarság 83,5%-a (5212 fő). A vegyesen lakott települések – községek szerint – az alábbiak:

  • Hodos Község: Krplivnik/Kapornak és Hodoš/Hodos,
  • Moravske Toplice Község: Čikečka vas/Csekefa, Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,
  • Šalovci Község: Domanjševci/Domonkosfa,
  • Lendava Község: Banuta/Bánuta, Čentiba/Csente, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Dolina/Völgyifalu, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gaberje/Gyertyános, Genterovci/Göntérháza, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Kamovci/Kámaháza, Kapca/Kapca, Kot/Kót, Lendava/Lendva, Lendavske gorice/ Lendvahegy, Mostje/Hidvég, Petišovci/Petesháza, Pince/Pince, Pince marof/ Pincemajor, Radmožanci/Radamos, Trimlini/Hármasmalom,
  • Dobronak Község: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc.