Elnökség

A Tanács mellett elnökség működik. Az elnökség tagjai a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, alelnöke, valamint a községi magyar nemzeti önkormányzatok elnökei.

Az elnökség feladatai, hatásköre:
- segíti és felügyeli az elnök munkáját,
- a folyamatos ügyvitel lebonyolításának gondozója,
- javaslatok, kezdeményezések, vélemények előterjesztése a tanács felé,
- rendszeres ülésezés és döntéshozatal a hatáskörébe tartozó feladatokról,
- határozatot hoz egyes muravidéki jellegű kérdésekben, az alapszabályzattal, a Muravidéki

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség egyéb rendeleteivel, valamint a tanács döntéseivel összhangban.