Nadzorni odbor

NADZORNI SVET

Nadzorni svet šteje pet članov, člane imenuje Svet PMSNS. Naloga Nadzornega sveta je, da vsaj enkrat letno pregleda poslovanje organov PMSNS in o tem pripravi poročilo njenemu Svetu. Nadzorni svet opravlja tudi vse ostale naloge, ki so predpisane z zakonom.

Člani Nadzornega sveta so:

- Magyar Klara

- Gyurkač Izabela

- Jošar Erika

- Kovač Damjana

- Pisnjak Alenka