Nadzorni odbor

NADZORNI SVET

Nadzorni svet šteje pet članov, člane imenuje Svet PMSNS. Naloga Nadzornega sveta je, da vsaj enkrat letno pregleda poslovanje organov PMSNS in o tem pripravi poročilo njenemu Svetu. Nadzorni svet opravlja tudi vse ostale naloge, ki so predpisane z zakonom.

Člani Nadzornega sveta so:
-
Matjašec Barbara
-
Felső Zlata
-
Göntér Ferenc
-
Sekereš Helena
-
Žohar Gyöngyi