Nadzorni odbor

NADZORNA KOMISIJA

Nadzorna komisija šteje pet članov, ki jih imenuje Svet PMSNS. Naloga Nadzorne komisije je, da vsaj enkrat letno pregleda poslovanje organov PMSNS in o tem pripravi poročilo Svetu PMSNS. Nadzorna komisija opravlja tudi vse ostale naloge, ki so predpisane z zakonom.

Člani Nadzornega sveta so:

- Damijana Kovač
- Štefka Benčec
- Laura Cukr
- Erika Jošar