Közérdekű információk katalógusa

 

1. A katalógus alapvető adatai

A szervezet megnevezése:

MURAVIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST

a szervezet rövidített megnevezése:

MMÖNK – PMSNS

a szervezet képviselője:

ORBAN DUŠAN az MMÖNK Tanácsának elnöke

A katalógus első közzétételének időpontja:

2011.11.11.

Az utolsó módosítás időpontja::

2023.07.12.

A katalógus a következő honlapon férhető hozzá:

www.muravidek.si

A katalógus egyéb formái:

a katalógus nyomtatott változata hozzáférhető a szerv székhelyén
2. Általános adatok a szervezetről és a közérdekű információkról, amelyek a szervezetnek rendelkezésére állnak

2.a Organigram és adatok a szervezet belső szervezeti tagozódásáról

A szervezet munkakörének rövid leírása:

Az MMÖNK a Muravidéken élő őshonos magyar nemzeti közösség önkormányzati, érdekvédelmi és egyéb politikai tevékenységét és feladatait ellátó központi szervezete.

Az MMÖNK hatásköre főképpen a községi magyar nemzeti önkormányzati közösségek szint feletti, egyetemes muravidéki magyar, valamint regionális és országos jellegű feladatokra terjed ki. Kiemelt tevékenysége a Szlovén Köztársaság és Magyarország állami intézményeivel ápolt közvetlen együttműködés, valamint a határon túli magyar szervezetekkel, más nemzetközi kisebbségvédelmi intézményekkel és szervezetekkel fenntartott kapcsolatok ápolása.

Az MMÖNK legfontosabb feladata a muravidéki magyar közösség anyanyelvének, nemzeti tudatának, tárgyi és szellemi öröksége megőrzésének védelme és fejlesztése, nemzeti érdekeinek érvényesítése, továbbá feladata az alkotmány és a törvény által biztosított jogok gyakorlásának elősegítése.

A szervezet belső egységei:

- Általános és Közügyek Osztálya

- A mezőgazdaság serkentésével foglalkozó osztály

Szervezet organigrama

 

2.c Kapcsolattartó és információszolgáltatásra jogosult hivatalos személyek elérhetősége

Illetékes személyek:

2.d Az intézmény működési területére vonatkozó törvények, törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályok és uniós jogszabályok

Állami jogszabályok

A nemzeti önkormányzati közösségekről szóló törvény

SZK Alkotmánya

Közbeszerződésről szóló törvény

Uniós jogszabályok

2.e Jogszabály-javaslatok

Jogszabály-javaslatok

 • /

2.f Stratégiai és programdokumentumok jegyzéke tartalmi egységek szerint

 

2.g Közigazgatási, bírósági vagy jogalkotási eljárások fajtáinak jegyzéke

 • /

2.h Az intézmény által vezetett nyilvános nyilvántartások jegyzéke

 • /

2.i Egyéb informatizált adatbázisok jegyzéke

 • /

2.j A legfontosabb egyéb közérdekű információkat tartalmazó tartalmi egységek, ill. egyes dokumentumok jegyzéke

Belső szabályzatok

 • MMÖNK Alapszabályzata
 • MMÖNK Ügyrendje
 • Funkcionáriusok kifizetéséről szóló szabályzat
 • Szisztematizációról szóló szabályzat
 • Személyes adatok védelméről szóló szabályzat
 • Számvitel szabályozása
 • Zárszámadások
 • Éves beszámolók
3. Az információs egységekhez való hozzáférés módjai

 

Az információs egységekhez való hozzáférés módjai:

 • A közérdekű információk katalógusa elektronikus változatban szabadon hozzáférhető az MMÖNK honlapján. Internetes böngésző segítségével megtekinthető.
 • A katalógus nyomtatott változata az ügyfélfogadási időben hozzáférhető a szerv székhelyén, Lendva, Fő utca 7., minden munkanapon 08.00 és 12.00 óra közt.
 • A fogyatékosok hozzáférése a közérdekű információkhoz összhangban van A közérdekű információk továbbításáról és újrafelhasználásáról szóló rendelet (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS 76/05)) 12-ik szakaszával, hiszen minden információ szövegbeli formában elérhető.
 • A közérdekű információkhoz való részleges hozzáférést rendelet 21. cikkelye biztosítja
 • Amennyiben a nagyobb mennyiségű dokumentum hozzáférésé nagyobb költsége járul, az MMÖNK jogosult ezeket beszámolni a rendelet alapján. Legtöbb információ, amelyet újra fel lehet használni, már elérhető a honlapon. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, kérvényre továbbítjuk. Ehhez az adatok forrásának jelölése szükséges.
4. A LEGGYAKRABBAN IGÉNYELT KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
-  információk az egyes projektekről és az illetékes szervek határozatairól