A nemzetiségi oktatás minőségének növelése

Projekt címe »A nemzetiségi oktatás minőségének növelése a szlovéniai magyar nemzeti közösség és a magyarországi szlovén nemzeti közösség részére”, amelyet az Európai Unió Európai Szociális Alapja támogat.

Közvetítő testület: Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium

A projekt költségeinek összege 360.000,00 euró.

A projekt időtartama: 2016.6.1-től 2020.8.31-ig.

A projekt célja, egy minőséges, szakmailag és pedagógiailag képzett tanári káder biztosítása a kétnyelvű oktatásban résztvevő gyermekek részére. Ezzel minőségesebb képzést tudunk nyújtani szlovén és magyar nyelven úgy a szlovén, mint a magyar nemzetiségű tanulók számára, növelni fogjuk az ismereteiket, a közösségbe való bevonásukat és a foglakoztatási lehetőségeiket. A projekt célja továbbá a rábavidéki és a muravidéki kétnyelvű oktatási intézmények pedagógusai és szakmunkatársai nyelvi és szakmai kompetenciáinak növelése, és a rábavidéki és muravidéki kétnyelvű oktatási rendszer kiszélesítése.

 

Célcsoportok:

 • A rábavidéki és muravidéki kétnyelvű oktatási intézmények pedagógusai és szakmunkatársai,
 • A rábavidéki és muravidéki kétnyelvű óvodákba járó gyerekek,
 • A rábavidéki és muravidéki kétnyelvű általános iskolák tanulói,
 • A Lendvai Kétnyelvű Középiskola tanulói,
 • A rábavidéki és muravidéki kétnyelvű oktatási intézmények.

 

Fő tevékenységek:

 • szakmai konferenciák a muravidéki kétnyelvű iskolák és óvodák pedagógusai részére;
 • A magyar mint második nyelv külső differenciálása a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában;
 • magyar nyelvű e-tananyagok licenceinek bérlése;
 • a nyelv és a nemzeti identitás megőrzését elősegítő oktatási módszerek;
 • programok a kétnyelvű óvodákat látogató gyermekek részére;
 • programok a különös bánásmódot igénylő gyereke részére működtetett általános iskola részére;
 • záró konferencia;
 • asszisztens tanár szakmai segítségnyújtása;
 • jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje a rábavidéki és muravidéki óvónők és az óvónők asszisztensei közt;
 • közös iskola nap a muravidéki és rábavidéki kétnyelvű általános iskolák közt.