Dvig kakovosti narodnostnega šolstva

Naslov operacije: »Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem«, ki jo sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada.

Naziv nosilnega posredniškega organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičeni stroški projekta so v višini 360.000,00 evrov.

Obdobje trajanja operacije je od 1.6.2016 do 31.8.2020.

Namen projekta je omogočiti otrokom, ki obiskujejo izobraževalno vertikalo v madžarskem in slovenskem jeziku, kakovosten, strokovno in pedagoško usposobljen učiteljski kader ter dodatno podporo k učenju. S tem bodo tudi pripadnikom madžarske in slovenske manjšine in vsem otrokom zagotovljene boljše možnosti izobraževanja v madžarskem in slovenskem jeziku, dvig ozaveščenosti, vključevanja v okolje in dodatne možnosti pri zaposlitvi. Namen projekta nadalje je nadgradnja oz. razvijanje jezikovnih in strokovnih kompetenc strokovnega kadra vzgojno-izobraževalnih zavodov v Prekmurju in Porabju ter dodatno razširjanje izobraževalnega sistema v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v Prekmurju in Porabju.

 

 

Ciljne skupine:

 • pedagoški delavci in drugi strokovni sodelavci s področja vzgoje in izobraževanja na dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Prekmurju in Porabju,
 • otroci dvojezičnih vrtcev v Prekmurju in Porabju,
 • učenci dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju in Porabju,
 • dijaki dvojezične srednje šole v Lendavi,
 • dvojezične VIZ z dvojezičnega območja Prekmurja in Porabja.  

   

  Glavni sklopi aktivnosti:

 • strokovne konference za pedagoške delavce dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja;
 • delna zunanja diferenciacija pri madžarščini kot drugem jeziku v Dvojezični srednji šoli Lendava;
 • najem licence za uporabo e-gradiv v madžarskem jeziku;
 • posebne metode izobraževanja za ohranjanje jezika in narodne identitete;
 • programi za otroke v dvojezičnih vrtcih;
 • programi za osnovno šolo z otroci s posebnimi potrebami in njihove strokovne delavce;
 • zaključna konferenca projekta;
 • strokovna pomoč učitelja asistenta;
 • izmenjava izkušenj in dobrih praks med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic ter med učitelji v Porabju in Pomurju;
 • skupni šolski dan za porabske in prekmurske dvojezične osnovne šole.