Bizottságok

A bizottságok a Tanács tanácsadó szervei, amelyeket a Tanács egyes területek tanulmányozására, a tanácsban való döntéshozatal szakmai alapjának elkészítésére és a Tanács elé terjesztett tanácsadással, vélemény kinyilvánításával és javaslattal kapcsolatos egyes kérdésekben való állásfoglalás kialakítására hoz létre.
A bizottságok öttagúak. Legalább egy bizottsági tag a Tanács tagjai közül kerül ki.

A Tanács állandó bizottságai és azok feladata:

1. Oktatási Bizottság:

- követi a nemzetiségi jogok megvalósulását a kétnyelvű oktatás és az iskola előtti nevelés területén,
- megvitatja az oktatással és neveléssel összefüggő azon kérdéseket, amelyek a Tanács hatáskörébe tartoznak,
- összhangban a törvénnyel a Tanács által meghatározott egyéb kérdéseket is megvitat,

TAGOK: Varga Štefan István, Varga Edit, Pisznjak Mária, Koša Zsuzsa és Slavinec Toth Mária

2. Tájékoztatási, Társadalmi, Kulturális és Tudományos Bizottság:

- a nemzetiségi tájékoztatási tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket vitatja meg.

TAGOK: Bence Lajos, Varga Erika, Lebar Teodor, Orban Dušan, Štiblar Gönc Renata

3. Gazdasági Bizottság:

- a Tanács kérésére véleményezi a nemzetiségi gazdaság kérdéseit.

TAGOK: Magyar Janez, Balaskó Józséf, Lajter Sándor, Tamasko Ernest, Car Jožef

4. Statutáris Jogi Bizottság:

- előkészíti a jogi anyagot és véleményezi a Tanács általános okiratait,
- figyelemmel kíséri az alapszabályzat (statútum) és a Tanács ügyrendjének megvalósítását,
- megvitatja a magyar nemzeti közösség helyzetével és jogaival kapcsolatos jogi kérdéseket,
- jogi intézkedéseket javasol a nemzeti közösség jogainak megvalósításával kapcsolatban.

TAGOK: Nemet Atilla, Szép Ines, Bočkorec Dušan, Feher Horváth Alexandra és Vegi Jež Klavdija

5. Ifjúsági Bizottság

- megvitatja az ifjúsági szférával kapcsolatos kérdéseket.

TAGOK: Bači Mónika, Petkovič Borut, Göntér Mario, Car Urška és Šanca Leonida

6. Mezőgazdasági Bizottság

- a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket vitatja meg.

TAGOK: Farics Dorisz, Hančik Jožef, Jakoša Emerik, Bogdan Štefan és Rudas Magda

7. Választási, Kinevezési és Mandátumvizsgáló Bizottság

TAGOK: Roman Silvija, Jakoša Emerik, Vugrinec Zsuzsi, Vida Törnar Judita, Car Ana

- az MMÖNK Tanácsának jelölteket javasol a Tanács munkatestületeibe és más szervezetekbe, amelyekbe a Tanács tagokat jelöl,
- a Tanács által megjelölt egyéb kérdéseket is megvitat.