Bizottságok

A bizottságok a Tanács tanácsadó szervei, amelyeket a Tanács egyes területek tanulmányozására, a tanácsban való döntéshozatal szakmai alapjának elkészítésére és a Tanács elé terjesztett tanácsadással, vélemény kinyilvánításával és javaslattal kapcsolatos egyes kérdésekben való állásfoglalás kialakítására hoz létre.
A bizottságok öttagúak. Legalább egy bizottsági tag a Tanács tagjai közül kerül ki.

A Tanács állandó bizottságai és azok feladata:

1. Oktatási Bizottság:

- követi a nemzetiségi jogok megvalósulását a kétnyelvű oktatás és az iskola előtti nevelés területén,
- megvitatja az oktatással és neveléssel összefüggő azon kérdéseket, amelyek a Tanács hatáskörébe tartoznak,
- összhangban a törvénnyel a Tanács által meghatározott egyéb kérdéseket is megvitat,

TAGOK: Varga Štefan István, Varga Edit, Toplak Alenka, Tivadar Eva, Vörös Lainšček Damjana

2. Tájékoztatási, Társadalmi, Kulturális és Tudományos Bizottság:

- a nemzetiségi tájékoztatási tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket vitatja meg.

TAGOK: dr. Bence Lajos,  Sekereš Anita, Totič Rozalija, Pisnjak Atilla, Vass Boglárka

3. Gazdasági Bizottság:

- a Tanács kérésére véleményezi a nemzetiségi gazdaság kérdéseit.

TAGOK: Magyar Alen, Varga Teodor, Puhan Julija, Gönter Mario, Abraham Boris

4. Statutáris Jogi Bizottság:

- előkészíti a jogi anyagot és véleményezi a Tanács általános okiratait,
- figyelemmel kíséri az alapszabályzat (statútum) és a Tanács ügyrendjének megvalósítását,
- megvitatja a magyar nemzeti közösség helyzetével és jogaival kapcsolatos jogi kérdéseket,
- jogi intézkedéseket javasol a nemzeti közösség jogainak megvalósításával kapcsolatban.

TAGOK: Bočkorec Dušan, Szép Ines, Berden Mario, Dr. Magyar Denis, Kopinja Ladislav

5. Ifjúsági Bizottság

- megvitatja az ifjúsági szférával kapcsolatos kérdéseket.

TAGOK: Abraham Sara, Dr. Kasaš Mihael, Nemet Goran, Bogdan Attila (Dobronak), Bogdan Attila (Szentlászló)

6. Mezőgazdasági Bizottság

- a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket vitatja meg.

TAGOK: Dr. Kasaš Mihael, Klujber Varga Brigita, Tamaško Ernest, Bogdan Attila, Kalamar Štefan

7. Választási, Kinevezési és Mandátumvizsgáló Bizottság

TAGOK: Vugrinec Zsuzsi, Horvat Tomi, Varga Edit, Orban Dušan, Roman Silvija.

- az MMÖNK Tanácsának jelölteket javasol a Tanács munkatestületeibe és más szervezetekbe, amelyekbe a Tanács tagokat jelöl,
- a Tanács által megjelölt egyéb kérdéseket is megvitat.