Člani

Svet PMSNS šteje 21 članov, ki jih izvolijo naslednji sveti občinske madžarske narodne samouprave:

 • madžarska narodna samoupravna skupnost občine Lendava 10 članov
 • madžarska narodna samoupravna skupnost občine Dobrovnik 4 člane
 • madžarska narodna samoupravna skupnost občine Moravske Toplice 3 člane
 • madžarska narodna samoupravna skupnost občine Hodoš  2 člana
 • madžarska narodna samoupravna skupnost občine Šalovci 2 člana
Svet PMSNS ima trenutno 19 članov, saj je Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava v Svet PMSNS namesto 10 članov imenovala 8 članov.

Člani Sveta so:

Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Lendava

 • Horvat Tomi
 • Jambor Bence Szeréna
 • dr. Kasaš Mihael
 • Magyar Janez
 • Požonec Robert, dr. med.
 • Tivadar Eva
 • Varga Štefan István
 • Vass Boglárka

Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Dobrovnik

 • Car Luka
 • Toplak Alenka
 • Varga Edit
 • Varga Teodor

Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Moravske Toplice

 • Horvat Atila
 • Vugrinec Alen
 • Vugrinec Zsuzsi

Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Hodoš

 • Roman Silvija
 • Tamaško Denis

Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Šalovci

 • Kranjec Josip
 • Orban Dušan

Člani Sveta so izvoljeni za dobo štirih let. Svet PMSNS zastopa njegov vsakokratni predsednik. Od 9. januarja 2023 je predsednik Sveta PMSNS gospod Dušan Orban.