Člani

Svet PMSNS šteje 21 članov, ki jih izvolijo naslednji sveti občinske madžarske narodne samouprave:

- madžarska narodna samoupravna skupnost občine Lendava 10 članov

- madžarska narodna samoupravna skupnost občine Dobrovnik 4 člane

- madžarska narodna samoupravna skupnost občine Moravske Toplice 3 člane

- madžarska narodna samoupravna skupnost občine Hodoš 2 člana

- madžarska narodna samoupravna skupnost občine Šalovci 2 člana

Člani Sveta so:

Horváth Ferenc - predsednik

e-mail: horvath.ferenc@muravidek.si

Varga Edit

Nemes Alfred

Car Urška

Bači Zsuzsanna

Horvat Atila

Lebar Teodor

Jakoša Emerik

Orban Dušan

Tamaško Ernest

Klujber Varga Brigita

Judit Törnár Vida

Magyar Janez

Bači Ladislav

Požonec Robert

Simon Moni

Horvat Tomi

Vugrinec Zsuzsi

Farics Dorisz

Roman Silvija

Sobočan Gabriela