A kétnyelvű oktatás minőségnövelése

A kétnyelvű oktatás minőségnövelése

A projekt címe: „A kétnyelvű oktatás minőségnövelése új oktatási megközelítésekkel a szlovéniai magyar nemzeti közösség és a magyarországi szlovén nemzeti közösség számára”

Közvetítő testület: Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium.

A projekt támogatható költségeinek összege 160.000,00 EUR.

A beruházást a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió az Európai Szociális Alapból támogatja.

A projekt időtartama: 2021. 1. 1-től 2022. 11. 30-ig.

A projekt célja az anyanyelven történő nyelvi támogatás biztosítása, valamint a tanárok képzése általános, nyelvi és didaktikai kompetenciáik és új tanítási formák fejlesztése révén (a digitális és a hagyományos oktatás kombinációja, távoktatás (online) és vegyes (blended) oktatási forma, valamint hibrid oktatás a kétnyelvű területen a Covid-19 világjárvány miatt kialakult járványügyi helyzet következtében).
A projekt célja továbbá az egyének (gyermekek és pedagógusok) bevonása a rugalmas tanulási formákba, különös hangsúlyt fektetve a tanulás és az oktatás új formáira, majd ennek következtében a digitális készségek elsajátítása, valamint a Rába-vidéki és a muravidéki kisebbségi nevelő-oktató intézmények közötti összekapcsoltság növelése.
A projekt interkulturális dimenzióval is bír. A határ mindkét oldalán élő kisebbségek tanárai és diákjai közötti kapcsolatteremtés, valamint a közös iskolai napok az együttműködésen, az információ- és tapasztalatcserén kívül segítik a szomszédos nemzet kulturális értékeinek megismerését, közvetve pedig a másság elfogadását és a kultúrák közötti párbeszédet is.

A célcsoportok:
• A Rába-vidéki és a muravidéki kétnyelvű nevelő-oktató intézmények pedagógusai
• A Rába-vidéki és a muravidéki kétnyelvű óvodák és iskolák óvodásai, tanulói és diákjai,
• Muravidék kétnyelvű területéről származó, bármely szlovéniai egyetem óvodapedagógus,
osztálytanár vagy zene szakjának hallgatói.

Fő tevékenységek:
• projektirányítás és -koordináció
• tevékenységek végrehajtása a muravidéki és a Rába-vidéki nevelő-oktató intézményekben
• kézművesség – az óvodások, a tanulók, a diákok és a pedagógusok számára
• fazekas műhelymunkák az óvodások és a tanulók számára
• az óvodás gyerekeknek szóló zenei órák új előadási formái és a zenetanítás új megközelítései az óvodapedagógusok és a tanárok számára
• új megközelítések a mesékkel kapcsolatos tevékenységek végrehajtásához
• új formában megrendezendő zeneszeminárium az óvodapedagógusok és tanárok, részben a lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai és az óvodapedagógia, osztálytanár és zene szakos
hallgatók számára
• a muravidéki és a Rába-vidéki kétnyelvű iskolák találkozója

Eredmények:

A projekt keretében megvalósuló tevékenységekkel lehetővé tettük az anyanyelven történő nyelvi támogatást és a tanárok képzését az általános, nyelvi és didaktikai kompetenciáik, valamint a Covid-19 világjárvány miatt kialakult járványügyi helyzet következtében a kétnyelvű területen megvalósuló oktatás új tanítási formáinak fejlesztésével. A kétnyelvű oktatás minőségének javításához a tevékenységek olyan új oktatási megközelítéssel is hozzájárultak, mint a digitális és a hagyományos oktatás kombinációja, távoktatás (online) és kombinált oktatás, valamint vegyes (blended) oktatási forma, ahol a tanulók egy része jelen van az iskolában, a többiek pedig távokoktatásban részesülnek.

Ennek eredményeként a tevékenységek hozzájárultak a nemzet nyelvének megőrzéséhez mind Muravidéken, mint Rába-vidéken, a digitális készségek elsajátításához, valamint a Rába-vidéki és a muravidéki kisebbségi nevelő-oktató intézmények közötti összekapcsoltság növeléséhez. A projekt keretében új oktatási megközelítésekre vonatkozó iránymutatások és anyagok is készültek.

Az európai kohéziós politika szlovéniai honlapja az alábbi linken érhető el: www.eu-skladi.si