KORISTNE POVEZAVE

Slovenski državni organi:

Vlada RS – www.vlada.si

Državni zbor RS – www.dz-rs.si

Urad za narodnosti  – www.uvn.gov.si


Madžarski državni organi in ustanove:

Kormányportál: www.kormany.hu

Az Ország Háza: www.mkogy.hu

Bethlen Gábor Alap: www.szulofold.hu


Občine in madžarske samoupravne narodne skupnosti:

Občina Lendava – www.lendava.si

Občina Dobrovnik – www.dobrovnik.si

Občina Moravske Toplice – www.moravske-toplice.si

Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava – www.lendva.info

Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik – www.dobronak.eu


Ustanovljeni Zavodi:

Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti (MNTI -Népújság)  – http://www.nepujsag.net/

Zavod za kulturo madžarske narodnosti (ZKMN) -

http://www.mnmi-zkmn.si


Šole in vrtci:

DOŠ I Lendava – www.dos1-lendava.com

DOŠ Dobrovnik – www.dosdobrovnik.si

DOŠ Genterovci – www.dosgenterovci.si

DOŠ Prosenjakovci http://prosenjakovci.naspletu.com/dosprosenjakovci.htm

Dvojezična srednja šola Lendava – www.dssl.si

Vrtec Lendava – www.vrtec-lendava.si


Ostale koristne povezave:

Gledališka in koncertna dvorana Lendava (ZKPL) – www.zkp-lendava.si

RTV studio Lendava – Pomurski madžarski radio, Mostovi – http://www.rtvslo.si/rtvlendava/

Galerija-Muzej Lendava – www.gml.si

Knjižnica Lendava – www.knjiznica-lendava.si

Društvo mladih Lendava  – LIFE – www.lifelendava.si

Klub študentov Lendava – www.ksl-lek.si