KORISTNE POVEZAVE

Slovenski državni organi:

Vlada RS – www.vlada.si
Državni zbor RS – www.dz-rs.si
Urad za narodnosti  – www.uvn.gov.si


Madžarski državni organi in ustanove:

Kormányportál: www.kormany.hu
Az Ország Háza: www.mkogy.hu
Bethlen Gábor Alap: www.szulofold.hu


Občine in madžarske samoupravne narodne skupnosti:

Občina Lendava – www.lendava.si
Občina Dobrovnik – www.dobrovnik.si
Občina Moravske Toplice – www.moravske-toplice.si
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Lendava – www.lendva.info
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik – www.dobronak.si


Ustanovljeni Zavodi:

Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti (MNTI -Népújság)  – http://www.nepujsag.net/
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (ZKMN) -
http://www.mnmi-zkmn.si


Šole in vrtci:

DOŠ I Lendava – www.dos1-lendava.com
DOŠ Dobrovnik – www.dosdobrovnik.si
DOŠ Genterovci – www.dosgenterovci.si
DOŠ Prosenjakovci http://prosenjakovci.naspletu.com/dosprosenjakovci.htm
Dvojezična srednja šola Lendava – www.dssl.si
Vrtec Lendava – www.vrtec-lendava.si


Ostale koristne povezave:

Gledališka in koncertna dvorana Lendava (ZKPL) – www.zkp-lendava.si
RTV studio Lendava – Pomurski madžarski radio, Mostovi – http://www.rtvslo.si/rtvlendava/
Galerija-Muzej Lendava – www.gml.si
Knjižnica Lendava – www.knjiznica-lendava.si
Društvo mladih Lendava  – LIFE – www.lifelendava.si
Klub študentov Lendava – www.ksl-lek.si