HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Lendvai Népi Egyetem együttműködési megállapodást írt alá

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Lendvai Népi Egyetem ma a sikeres együttműködés reményében a különböző projektek közös megvalósításában, valamint az oktatás, képzés, tudomány és kultúra terén megállapodást kötött. Egyben meggyőződésük, hogy az effajta megállapodás elősegíti az oktatás, képzés és tudás szintjének emelését, a kultúra jobb megismerését, a társadalmi és gazdasági fejlődést a vegyesen lakott területen és azon túl.

A megállapodás a közös érdekű projektek és programok különböző hazai, határon átnyúló és európai pályázatokon való részvételét írja elő. Az aláírók emellett támogatásukat fejezték ki az oktatás, képzés, tudomány és kultúra terén megvalósuló közös tevékenységek megvalósítása mellett, valamint közös és összehangolt részvételt kértek a jövőbeli közös projektekben.

Az első együttműködési projekt a Connected Through Mobility (A mobilitás összeköt) nevet viseli. Ez az Európai Unió kísérleti projektje. Értéke közel 1 millió euró, célja a Nyugat-Balkán és a Kelet-Európai szakképzési és oktatási rendszerének erősítése. A projektben a Nyugat-Balkáni országok (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó és Montenegró) megismerkednek az Erasmus+ programok keretében megvalósuló foglalkozási mobilitási programok lehetőségeivel.

A projekt gazdája a magyar MeOut szervezet. A tevékenységekben görögországi, szlovákiai, lengyelországi, szlovéniai és szerbiai oktatási, gazdasági és civil szervezetek, valamint intézmények vesznek részt. A projektpartner a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség is, aki Szlovéniában a Lendvai Népi Egyetem segítségével bonyolítja le a projektet. Már a jövő év első felében hazánkba koszovói és albán diákok és tanárok érkeznek, akik egyhónapos szakmai gyakorlatot és oktatást végeznek a vendéglátás területén Mura-vidéken. Őket követik azok a diákok, akik három hónapig maradnak gyakorlaton. A projekt 2024-ig tart.

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke és országgyűlési képviselő a megállapodás aláírásakor elégedettségét fejezte ki a Lendvai Népi Egyetemmel való jövőbeli együttműködés kapcsán. „A Lendvai Népi Egyetem térségünk egyik olyan oktatási intézménye és egy olyan hozzáértő partner, aki nagy tapasztalattal rendelkezik különböző európai és egyéb projektek megvalósításában, különösen az Erasmus és Erasmus+ oktatási programokon belül. Meggyőződésem, hogy együttműködésünk tovább fog fejlődni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy tudás nélkül nincs előrelépés” – mondta Horváth Ferenc.

A Lendvai Népi Egyetem igazgatója, Hojnik Kelenc Rahela is hangsúlyozta a különböző szervezetek és intézmények közötti együttműködés fontosságát helyi és nemzetközi szinten egyaránt. „A Lendvai Népi Egyetemen büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk az Erasmus+ és más oktatási programok európai történetének. Jövőre sok új európai projekt vár ránk, most már a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel is. A közösséggel való együttműködés fő céljai között szerepel az oktatás, valamint a társadalmi és gazdasági fejlődés színvonalának emelése a vegyesen lakott területen és azon túl is. Munkatársaim és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség munkatársai képességének és szorgalmának köszönhetően hiszem, hogy a közös célok megvalósulnak” – tette hozzá Hojnik Kelenc Rahela a megállapodás aláírásakor.

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek
Nyilvános felhívás

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma közvetlen felhívása alapján

 

nyilvános felhívást tesz közzé a gyermekújság elkészítésére és kiadására a 2022-es évre vonatkozóan.  

1.     A nyilvános felhívás tárgya

A nyilvános felhívás tárgya a magyar nyelvű gyermekújság elkészítésének és kiadásának társfinanszírozása a 2022-es évben. Az újságot havonta egyszer kell kiadni, így az újság összesen 12 száma részesül támogatásban.

Az újságnak 20 cm x 20 cm minimális oldalformátummal, legalább 12 színes oldalt kell tartalmaznia. Az újság minimális példányszáma 1500 darab, amelyeket a kiadónak a Népújság hetilap valamennyi előfizetőjéhez el kell juttatnia. Emellett a kiadó az összes muravidéki kétnyelvű általános iskola és óvoda számára köteles bizonyos számú újságot biztosítani (a példányszám az adott nevelési-oktatási intézménnyel történő egyeztetés alapján kerül meghatározásra, de maximum 350 darab).

A nyilvános felhívás alapján egy kivitelező kerül kiválasztásra.

2.     A nyilvános felhíváson való részvétel feltételei

A nyilvános felhívásra azon jogi személyek pályázhatnak, amelyek a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén kiadói és könyvkiadási tevékenységgel foglalkoznak.

3.     A társfinanszírozás összege

A társfinanszírozás összege 12.000,00 euró (vissza nem térítendő támogatás), amit a közvetlen felhívás alapján a Szlovén Köztársaság Kulturális minisztériuma biztosít.

4.     Elszámolható költségek

A támogatásra jogosult elszámolható költségeket fel kell tüntetnie a pályázati kérelemben, éspedig azokat,:

−        amelyek elengedhetetlenek a projekt sikeres megvalósításához, valamint kizárólag a jelen projekt megvalósításához kapcsolódnak,

−        amelyeket a pályázó beadványa részletez,

−        amelyek ténylegesen felmerülnek,

−        amelyek azonosíthatók és ellenőrizhetők,

−        amelyek eredeti igazoló dokumentumokkal alátámaszthatók,

−        és amelyek a projekt egyéb társfinanszírozói által nem részesülnek támogatásban.

5.     Pályázati dokumentáció

A pályázati dokumentáció a nyilvános felhívás szövegét és a pályázati űrlapot tartalmazza, amelyek a közzétételt követően a MMÖNK www.muravidek.si című honlapján található Pályázatok rovatából tölthető le.

6.     A pályázatok benyújtása és kézbesítése

Az előírt dokumentációt tartalmazó pályázatokat zárt borítékban ajánlott levélben kell elküldeni vagy személyesen benyújtani a következő címre: MMÖNK−PMSNS, Glavna ulica−Fő utca 124, 9220 Lendava−Lendva. A borítékon kérjük feltüntetni: »NE NYISD FEL – NYILVÁNOS FELHÍVÁS 2022 – GYERMEKÚJSÁG.«

7.     A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. 12. 03.

Idejében beérkezettnek tekintendő azon pályázat, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján került postázásra ajánlott levélben vagy a MMÖNK Hivatalában személyesen lesz benyújtva.

8.     A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a MMÖNK Hivatalnak, a MMÖNK Tanácsa elnöke által kinevezett közalkalmazottja bontja fel. A beérkezett pályázatok bontása nem lesz nyilvános. A késve beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra és a feladó azokat bontatlanul visszakapja. Hiányos pályázat esetén a pályázót a kinevezett közalkalmazott hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás határideje 3 nap. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőben nem teljesíti, a pályázat határozat alapján el lesz utasítva. A hiánytalan pályázatokat a MMÖNK Tanácsa bírálja el és egyben kiválasztja a kivitelezőt is. A MMÖNK és a kivitelező közötti jogok és kötelezettségeket szerződésben rögzítik.

9.     További információk

A nyilvános felhívással kapcsolatos további információkat a pmsns@muravidek.si címen kaphatnak.

Melléklet:

-       Pályázati űrlap

Horváth Ferenc

a MMÖNK Tanácsának elnöke

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok
Janez Janša kormányfő találkozott a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség vezetőségével is
A Szlovén Kormány tegnapi, Muravidéki látogatása során Janez Janša kormányfő munkaebéden találkozott a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség vezetőségével: Horváth Ferenc, nemzetiségi országgyűlési képviselővel, az MMÖNK Tanácsának elnökével, valamint Bači Zsuzsanna és Orban Dušan alelnökökkel. A találkozón továbbá jelen volt dr. Vinko Gorenak, a kormány és az országgyűlés közötti koordinálásért felelős államtitkár és mag. Stane Baluh, a Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatalának igazgatója.
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöksége a beszélgetőpartnereknek bemutatta a közösség tevékenységét, a nemzetiségileg vegyesen lakott területen zajló és a határon átnyúló projektjeit. A megbeszélés során külön érintették a kétnyelvű oktatás színvonala emelésének problematikáját. Továbbá külön kiemelték a nevelő – óvó intézetek helyiségeinek felújítását, újjáépítését, amelyek egyaránt szolgálják a nemzetiséghez és a többségi nemzethez tartozó fiatalok igényeit is. Ebből adódóan szóba került a gyertyánosi óvoda és iskola mellett kiépítésre váró tornaterem, melynek befejezéséhez és működtetéséhez további pénzeszközökre lenne szükség. A kormány képviselői külön dicsérettel illették a magyar önkormányzat tagjait a radamosi Korai Fejlesztő és Generációk Közti Központ létrehozását illetően.
Az infrastrukturális beruházások terén a két fő téma a Szlovénia és Magyarország közötti összekötő utak (Hodos–Szalafő, Zsitkóc–Bödeháza, Szentlászló–Szentgyörgyvölgy) rendezése, valamint a Rédics–Lendva és a Lendva–Beltinci vasútvonal kiépítéséhez szükséges projektdokumentáció elkészítése volt.
Horváth Ferenc, a csúcsszervezet elnöke üdvözölte a Muravidék–Rábavidék Alap létrehozását, amely fontos tényezője lesz Szlovénia és Magyarország nemzetiségileg vegyesen lakott területe gazdasági fejlődésének. Hozzáfűzte, hogy az alapból a határ mindkét oldalán élő nemzeti közösség hívhatna le forrásokat az infrastruktúra, a középületek és a gazdaság területére, valamint új munkahelyek létrehozására. Ez az egész régióra nézve minden területen a mutatók pozitív növekedését jelentené. Orban Dušan, az MMÖNK Tanácsának alelnöke is egyetértett az elmondottakkal, hiszen a jövőben ő is a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területének fejlődését a gazdaság, a mezőgazdaság és a turizmus területén látja. Viszont emellett még mindig fontos szerepe van a kultúrának és a különféle egyesületek tevékenységének. A kormányhoz külön kérést intéztek a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, valamint a Muravidékre – Művelődési, Turisztikai és Ifjúsági Egyesület működésének társfinanszírozását illetően. A két szervezet a tájházak működése és a kézművesség népszerűsítése céljából, illetve egy kézműves iskola és kézművességekkel foglalkozó házak létrehozása céljából volt megalapítva.
A munkaebédet követően Horváth Ferenc elnök részt vett Janez Janša kormányfő és a MOL Slovenija vállalat vezetőségének találkozóján Muraszombatban. Bači Zsuzsanna alelnök pedig Lendván találkozott dr. Simona Kustec, oktatási, tudományos és sportminiszterrel. Beszélgetésük során a kétnyelvű oktatás fejlesztésének lehetőségét, az új közép- és felsőfokú tanulmányi programok bevezetésének opcióját, valamint az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola melléképületének rendezését érintették, amelyben előreláthatólag három tanterem is helyet kap.
Foto: MMR, Vlada Republike Slovenije
Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek
Terepszemle a “magyarság házánál”

Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke, valamint Bači Zsuzsanna és Orban Dušan alelnökök megtekintették a „magyarság házában” folyó munkálatokat, amelyben az MMÖNK helyiségei mellett egyéb nemzetiségi intézmények, szervezetek is helyet kapnak…

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek
Sajtótájékoztató: kétnyelvűségi iroda

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség mai sajtótájékoztatóján Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke ismertette a kétnyelvűségi iroda létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat…

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek