HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Pályázati felhívás – Magyarul a Muravidéken

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete 2007. szeptember 25-én elfogadott Alapszabályzata és a Magyarul a Muravidéken támogatási programról szóló 2020. augusztus 18-án elfogadott szabályzata alapján meghirdeti a

TÁMOGATÁSI PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁT

1. A Magyarul a Muravidéken támogatási program a magyar nyelv mint anyanyelv tanulását kívánja ösztönözni a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén.

A támogatás formája vissza nem térítendő egyszeri támogatás.

2. A támogatásra a következő tanulók vagy diákok, illetve kiskorúak esetében törvényes képviselőik pályázhatnak:

  • az általános iskola 1. és 4. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló iskolásai,
  • a Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. osztályos, a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló diákjai,
  • azok a diákok, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyart anyanyelvi szinten tanulták, és középiskolai tanulmányaikat olyan szakon folytatják, amely nincsen a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, de anyanyelvi szintű fakultatív magyar órákat látogatnak, amelyeknek kivitelezője a Lendvai Kétnyelvű Középiskola
  • azok a diákok, akiknek sikeres általános érettségi, szakmai érettségi vagy záróvizsgájuk tantárgyai között a magyar nyelv mint anyanyelv is szerepel.

3. A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

  • a kitöltött pályázati adatlapot,
  • a személyazonosságot igazoló okmány másolatát és
  • a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási és a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (1. és 4. osztályos tanulók, valamint I. osztályos diákok) vagy
  • a folyó tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást és a magyar nyelv fakultatív, anyanyelvi szintű tanulásáról szóló igazolást (I. osztályos diákok) vagy
  • az általános érettségi vagy szakmai érettségi vagy záróvizsga bizonyítványának és mellékleteinek a másolatát (végzős középiskolás diákok).

4. A beérkezett pályázatok érvényességét a háromtagú Bíráló Bizottság bírálja el. A feltételeknek eleget tevő pályázat támogatásban részesül. A támogatás összege a beérkezett pályázatok számától és a rendelkezésre álló összegtől függ.

5. A támogatás egy évfolyamra szaktól függetlenül egyszer igényelhető.

6. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a támogatottal vagy törvényes képviselőjével támogatási szerződést köt.

7. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a magyar nyelvet általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai befejezéséig anyanyelvi szinten tanulja.

Amennyiben a támogatott a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten tanulja az általános iskolai vagy középiskolai tanulmányai teljes időtartamában, illetve nem fejezi be a tanulmányait, a támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.

8. A pályázati adatlap a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség honlapjáról (www.muravidek.si) tölthető le. A pályázat további feltételeit a Magyarul a Muravidéken támogatási programról szóló szabályzat határozza meg. A szabályzatot a www.muravidek.si honlapon lehet megtekinteni.

9. A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „MAGYARUL A MURAVIDÉKEN” megjelöléssel kell a támogató címére elküldeni. A támogató levelezési címe: Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, Malom utca 6/A, 9220 Lendva, Pf. 97. A pályázatot személyesen leadni nem lehet.

10. A pályázat benyújtásának a határideje: 2020. október 8.
A határidő után postára adott pályázatok érvénytelennek minősülnek.

További részletes felvilágosítást a támogatási programról a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének munkatársától kaphatnak a mpe.lgdp@gmail.com ímélcímen vagy a +386 40 262 701-es mobilszámon.

 

Lendva, 2020. szeptember 16.

Tóth Elizabeta
a Muravidéki Pedagógusok
Egyesületének az elnöke

1_magymur_adatlap_2021

2_magymur_palyazat_2021

3_magymur_szabalyzat_2020-08-18

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok