HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Pályázat: „Muravidéki magyar értékek nyomában”

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Muravidéki Magyar Értéktár Bizotsága

„Muravidéki magyar értékek nyomában”

címmel pályázatot hirdet

az általános iskolák 7–9. osztályosai és középiskolások részére

muravidéki magyar értékek keresésére és leírására.

A pályázat tárgya

2020 a nemzeti összetartozás és az erős magyar közösségek éve, ezért a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság pályázatot hirdet a Muravidéki Magyar Értéktár bővítésére tanulók és diákok javaslatai alapján, amelyeket 2021-ben az eddig felvett értékekkel együtt kiadványban jelentet meg.

A pályázat célja

A pályázat célja ösztönözni a tanulókat és diákokat a Muravidék értékeinek felismerésére és azok leírására, fényképekkel és kisfilmekkel történő bemutatására. További cél a Muravidék magyar értékeinek népszerűsítése nyomtatott és elektronikus formában. A pályázat támogatni kívánja a fiatal nemzedék önálló alkotótevékenységét, amely során a tanulók és diákok meglátásaik alapján bemutatnak egy-egy muravidéki magyar értéket.

A pályázók köre

A pályázatra az általános iskolák 7–9. osztályos tanulói és középiskolás diákok nyújthatják be javaslataikat háromfős csoportokban. A pályázatra az iskola által kinevezett mentortanár nevezi be a háromfős csoportot/csoportokat a tanulók/diákok által kidolgozott két javaslattételi beadvánnyal és mellékleteikkel.

Tartalmi és formai követelmények

A pályázatnak tartalmaznia kell a két különböző szakterületi kategóriába sorolt nemzeti érték javaslattételi beadványát, amely jelen pályázati kiírás mellékletét képezi, illetve letölthető az MMÖNK honlapjáról (www.muravidek.si).

A javaslattételi beadványnak három fontos része van:

  • a nemzeti érték meghatározása (megnevezés, besorolás, fellelhetőség helye) és leírása,
  • indoklás az értéktárba történő felvételhez,
  • a nemzeti értéket megjelenítő források listája és a csatolandó mellékletek (képek, hangfelvételek, videók, a képek és videók felhasználására vonatkozó nyilatkozat).

A nemzeti érték leírásának tartalmaznia kell az érték informatív, alapos, ugyanakkor lényegre törő bemutatását. Leírásként nem a tanulmányszerű, hivatkozásokkal tűzdelt előterjesztés az elvárás, de az esetleges szó szerinti idézéseket jelölni kell. Terjedelme 500–2000 karakter szóközök nélkül.

Az indoklás szakmai és érzelmi alapokon nyugvó, az érték egyediségét, különlegességét, a közösségre gyakorolt hatásának jelentőségét kifejező érvelés, mely meggyőző erővel bír. Terjedelme 300–700 karakter szóközök nélkül.

A javaslattételi beadványon belül a formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizárt rendezés. A mellékelt képeket, hangfelvételeket és/vagy videókat külön fájlként, a képeket JPG, a hangfelvételeket MP3, a videókat MP4 formátumban, lehetőség szerint Full HD minőségben, 1920×1080-as felbontásban kell csatolni.

Díjak

A Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság minden arra érdemes, illetve a Muravidéki Magyar Értéktárba felvett nemzeti értéket megjelentet a Muravidéki Magyar Értéktár honlapján, továbbá a Népújság Muravidéki Magyar Értéktár Rovatában és a 2021-es Muravidéki Magyar Értéktár kiadványban. Ezen felül a legsikeresebben pályázó csoport minden tagja az alábbi díjban részesül:

1. díj: 250 euró értékű táblagép,

2. díj: 150 euró értékű számítástechnikai eszközökre beváltható vásárlási utalvány,

3. díj: 50 euró értékű számítástechnikai eszközökre beváltható vásárlási utalvány.

A díjazott csoportok mentorai szintén számítástechnikai eszközökre beváltható vásárlási utalványban részesülnek.

Értékelés

A beérkezett javaslatokat a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság bírálja el és dönt a javasolt értéknek a Muravidéki Magyar Értéktárba történő felvételéről. Az arra érdemeseket pedig felvételi javaslattal továbbküldi a Hungarikum Bizottsághoz a Magyar Értéktárba való felvételre.

Pontrendszer

A Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság a kiemelkedő pályamunkákért járó díjakat az alábbi pontrendszer szerint ítéli oda.

Tartalmi követelmények

50 pont

Formai követelmények

5 pont

Nyelvhelyesség és helyesírás

10 pont

Bibliográfia összeállítása

10 pont

Hivatkozások (ahol szükséges), szó szerinti idézetek jelölése

5 pont

Fotók és/vagy hangfelvételek

20 pont

Összesen

100 pont

A bizottság külön díjazza, azaz többletpontot ad

- az egészség és életmód kategóriába tartozó érték benyújtására

10 pont

- az ipari és műszaki megoldások kategóriába tartozó érték benyújtására

10 pont

- a leírt értékről szóló, saját készítésű kisfilmre

20 pont

- a saját gyűjtésen alapuló értékleírásra a forrás megjelölésével, illetve adatközlő megnevezésével (név, nők esetében házassági és leánykori név, születés helye és ideje)

10 pont

A Muravidéki Magyar Értéktárba már felvett nemzeti értékekről szóló javaslatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti. A Muravidéki Magyar Értéktárba felvett nemzeti értékek listáját a www.muravidekiertektar.si honlapon lehet megtekinteni.

A nevezés módja és határideje

A kitöltött javaslattételi beadványt aláírva és az iskola pecsétjével ellátva, visszaszkennelve PDF formátumban, valamint DOC vagy DOCX formátumban kell elküldeni az ertektar@muravidek.si ímélcímre. A fotókat, hangfelvételeket és/vagy videókat külön fájlként kell csatolni.

A beküldési határidő: 2021. január 31. 23:59

A határidőn túl beérkezett javaslatok nem részesülhetnek díjazásban.

További információ

A javaslattételi beadványok elkészítése előtt javasoljuk a www.muravidekiertektar.si és a hungarikum.hu honlapok áttekintését.

A pályamunkák elkészítésével kapcsolatos további kérdésekre a +386 2 620 3604-es telefonszámon és az ertektar@muravidek.si ímélcímen Balaskó Enikő, az MMÖNK munkatársa ad választ.

Lendva, 2020. október 15.

 Farics Dorisz s. k.,

a Muravidéki Magyar Értéktár Bizottság elnöke

1_palyazat_2021_ertektar

2_palyazat_2021_ertektar_javaslatteteli_urlap

ÉRTESÍTÉS:

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok