HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

A GAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK SERKENTÉSÉRE AZ ŐSHONOS MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG ÁLTAL LAKOTT TERÜLETEN A 2021-ES ÉVRE – 1. INTÉZKEDÉS

A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG GAZDASÁGI ALAPJÁNAK SERKENTÉSI PROGRAMJA 2021–2024 (JR PMSNS–MMÖNK – UKREP 1/2021) KERETÉBEN

 

Közzététel időpontja: 2021.4.30.
A pályázatok beérkezésének

határideje:

2021.5.31.
A pályázat kiírója: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Információk: A MMÖNK csak akkor válaszol erre a pályázati felhívásra vonatkozó kérdésekre, ha ezeket írásban, a következő e-mail címre kapja meg: sabo.livia@muravidek.si.
Kapcsolattartó: Sabo Livia; sabo.livia@muravidek.si
Pályázati dokumentáció: Nyilvános pályázat

Pályázati dokumentáció

Rendelkezésre álló eszközök: 300.000,00 EUR
Egyéb információ:

A nyilvános pályázat, a pályázati dokumentáció és a kísérő formanyomtatványok szlovén és magyar nyelven kerülnek közzétételre. Eltérések esetében a szlovén változat érvényes.

A minimális igényelhető (vissza nem térítendő) összeg 20.000,00 euró, a maximális pedig 80.000,00 euró. Az odaítélt támogatást a „de minimis” szabály is korlátozza.

 

Az odaítélt támogatás intenzitása legfeljebb a beruházás 75 százalékát teheti ki. A kedvezményezettnek legalább 25 százalékos önrészt kell biztosítania, amely közeszközöket nem tartalmazhat. Amennyiben a pályázó HÉA-visszaigénylésre jogosult adóalany, legfeljebb a támogatás 75 százalékára jogosult HÉA nélkül.

 A pályázati felhívás eredményei