HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Nyilvános felhívás

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma közvetlen felhívása alapján

 

nyilvános felhívást tesz közzé a gyermekújság elkészítésére és kiadására a 2022-es évre vonatkozóan.  

1.     A nyilvános felhívás tárgya

A nyilvános felhívás tárgya a magyar nyelvű gyermekújság elkészítésének és kiadásának társfinanszírozása a 2022-es évben. Az újságot havonta egyszer kell kiadni, így az újság összesen 12 száma részesül támogatásban.

Az újságnak 20 cm x 20 cm minimális oldalformátummal, legalább 12 színes oldalt kell tartalmaznia. Az újság minimális példányszáma 1500 darab, amelyeket a kiadónak a Népújság hetilap valamennyi előfizetőjéhez el kell juttatnia. Emellett a kiadó az összes muravidéki kétnyelvű általános iskola és óvoda számára köteles bizonyos számú újságot biztosítani (a példányszám az adott nevelési-oktatási intézménnyel történő egyeztetés alapján kerül meghatározásra, de maximum 350 darab).

A nyilvános felhívás alapján egy kivitelező kerül kiválasztásra.

2.     A nyilvános felhíváson való részvétel feltételei

A nyilvános felhívásra azon jogi személyek pályázhatnak, amelyek a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén kiadói és könyvkiadási tevékenységgel foglalkoznak.

3.     A társfinanszírozás összege

A társfinanszírozás összege 12.000,00 euró (vissza nem térítendő támogatás), amit a közvetlen felhívás alapján a Szlovén Köztársaság Kulturális minisztériuma biztosít.

4.     Elszámolható költségek

A támogatásra jogosult elszámolható költségeket fel kell tüntetnie a pályázati kérelemben, éspedig azokat,:

−        amelyek elengedhetetlenek a projekt sikeres megvalósításához, valamint kizárólag a jelen projekt megvalósításához kapcsolódnak,

−        amelyeket a pályázó beadványa részletez,

−        amelyek ténylegesen felmerülnek,

−        amelyek azonosíthatók és ellenőrizhetők,

−        amelyek eredeti igazoló dokumentumokkal alátámaszthatók,

−        és amelyek a projekt egyéb társfinanszírozói által nem részesülnek támogatásban.

5.     Pályázati dokumentáció

A pályázati dokumentáció a nyilvános felhívás szövegét és a pályázati űrlapot tartalmazza, amelyek a közzétételt követően a MMÖNK www.muravidek.si című honlapján található Pályázatok rovatából tölthető le.

6.     A pályázatok benyújtása és kézbesítése

Az előírt dokumentációt tartalmazó pályázatokat zárt borítékban ajánlott levélben kell elküldeni vagy személyesen benyújtani a következő címre: MMÖNK−PMSNS, Glavna ulica−Fő utca 124, 9220 Lendava−Lendva. A borítékon kérjük feltüntetni: »NE NYISD FEL – NYILVÁNOS FELHÍVÁS 2022 – GYERMEKÚJSÁG.«

7.     A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. 12. 03.

Idejében beérkezettnek tekintendő azon pályázat, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján került postázásra ajánlott levélben vagy a MMÖNK Hivatalában személyesen lesz benyújtva.

8.     A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a MMÖNK Hivatalnak, a MMÖNK Tanácsa elnöke által kinevezett közalkalmazottja bontja fel. A beérkezett pályázatok bontása nem lesz nyilvános. A késve beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra és a feladó azokat bontatlanul visszakapja. Hiányos pályázat esetén a pályázót a kinevezett közalkalmazott hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás határideje 3 nap. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőben nem teljesíti, a pályázat határozat alapján el lesz utasítva. A hiánytalan pályázatokat a MMÖNK Tanácsa bírálja el és egyben kiválasztja a kivitelezőt is. A MMÖNK és a kivitelező közötti jogok és kötelezettségeket szerződésben rögzítik.

9.     További információk

A nyilvános felhívással kapcsolatos további információkat a pmsns@muravidek.si címen kaphatnak.

Melléklet:

-       Pályázati űrlap

Horváth Ferenc

a MMÖNK Tanácsának elnöke

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek, Pályázatok