HÍREK ÉS RENDEZVÉNYEK

Az MMÖNK új vezetőséget kap

A mandátum végén bemutatásra kerültek az MMÖNK teljesítményei és projektjei
Horváth Ferenc: Nem vagyok és soha nem is leszek kereskedő. Remélem, hogy az új vezetőség egyesítő erőként fog működni.«

Lendva, 2023. január 6. – Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának elnöke Lendván, a közösség székhelyén, mandátuma végén ismertette a jelenlegi MMÖNK vezetősége elmúlt mandátumainak eredményeit, valamint az MMÖNK által a nemzetiségi terület gazdaságának, mezőgazdaságának, turizmusának és kultúrájának erősítése érdekében megvalósított projekteket.
Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke 2011-ben vette át az MMÖNK vezetését. Azóta a közösség vezetősége munkatársai segítségével, a helyi közösségek, különböző szervezetek, valamint a szlovén és a magyar kormány támogatásával nemcsak a nemzeti kultúra, a nyelv és a népi hagyományok megőrzésével foglalkozik, hanem a gazdaság, a turizmus, a mezőgazdaság, az oktatás és az összekapcsolódás területén is elkötelezett a helyi, nemzeti és nemzetközi szintű projektek mellett. Ebben az időszakban több mint száz különböző projektet valósítottak meg, amelyek nemcsak a muravidéki magyar közösség tagjait, hanem az egész régiót és a szlovén-magyar határ menti térséget érintették. Számos két- és többoldalú találkozóra került sor különböző szinteken.
A Tanács elnöke, Horváth Ferenc, valamint az alelnökök, Bači Zsuzsanna és Orban Dušan mandátumuk lejártával „jó kondícióban” adják át a muravidéki magyarok ernyőszervezetét az MMÖNK új vezetőségének.
»2011 végén az MMÖNK bevételei körülbelül 330.000 eurót tettek ki. Akkoriban az ernyőszervezet hat embert foglalkoztatott. A 2022-es évet több mint 2.700.000 eurós bevétellel zárjuk. Huszonháromra növeltük az alkalmazottak számát. Az év végén az MMÖNK számlán lévő pénzügyi források valamivel több mint 1.810.000 EUR-t tettek ki. A legtöbb projekt megvalósítása biztosított még legalább a következő két évben. Ezen kívül még mindig közel egymillió euró várakozik Lendva község számláján, ahová átutaltunk pénzeszközöket a Gyertyánosi tornaterem építésére. Itt érdemes megjegyezni, hogy az alapprojektek mellett a helyi közösségek és helyi kulturális szervezetek együttműködésével a nemzetiségileg vegyes területen a helyi közösség igényeihez igazodó beruházásokat hajtottunk végre az elmúlt időszakban” – mondta el Horváth Ferenc. Hozzátette, hogy az összes tevékenység célja az volt, hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyek minél több fiatalt meggyőznek arról, hogy tanulmányaik után visszatérjenek Muravidékre, és a régióban építsék jövőjüket. Az elmúlt évtizedekben nagyon sokan elhagyták a régiót, ami a magyar nemzetiségűek számát is csökkentette.

Az MMÖNK ugyanakkor megvalósítja A magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának serkentési programját. A program célja az őshonos magyar nemzeti közösség által lakott régió gazdaságának fejlesztése. Az intézkedések között szerepel a gazdasági, mezőgazdasági és idegenforgalmi beruházások ösztönzése, valamint a terület népszerűsítése.

Az MMÖNK jelenlegi vezetése a szlovén-magyar határ menti nemzetiségi települések jövőjét abban látja, hogy gazdag kulturális és gasztronómiai örökségüket összekapcsolják a mezőgazdasággal, a borászattal és a családi vállalkozásokkal. A mezőgazdaság területén fontos projektek közé tartozik a bánutai mintagazdaság létrehozása és elindítása, amely a szlovén-magyar határ mentén fekvő valamennyi nemzetiségi településen kirendeltségekkel vagy információs központokkal rendelkezik. Az idegenforgalom területén a mai konferencián kiemelték egy modern vendégház és szálláshelyek építését, amely idén készül el, az úgynevezett csárda Hosszúfaluban, ahol új munkahelyek jönnek létre, és ahol egy képzési központ is lesz a diákok számára a vendéglátás és az idegenforgalom területén. Eközben az MMÖNK által vásárolt két turista vonat Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice és Dobronak településeken viszi majd körbe a turistákat.

Az elmúlt néhány évben az MMÖNK a falusi program keretében kisebb felújítási munkálatokat társfinanszírozott legfeljebb 4000 euróig a magyar lakosságú településeken. 27 településen néhány faluotthont és tűzoltószertárt újítottak fel, műemléket állítottak helyre, játszótereket vagy bútorokat vásároltak.

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében már 2018 óta egy fejlesztőközpont létrehozásán dolgoztak, amelynek célja a korai fejlődési nehézségekkel vagy fogyatékossággal élő gyermekek segítése, a gyermekek sérült vagy lassabban fejlődő képességeinek fejlesztése, valamint a jobb életminőség és a társas kapcsolatok biztosítása. Ezért a magyar közösség társfinanszírozással új épületet épített Radamosban, ahol most a fejlődési nehézségekkel küzdő gyermekek számára Korai Fejlesztő Központ működik. A projekt keretében a központ működéséhez szükséges felszereléseket is megvásárolták.

Arra a kérdésre, hogy a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség tizenkét tagja közül heten nem választották meg Horváth Ferencet az MMÖNK Tanácsába, és így jó munkája és irigylésre méltó eredményei ellenére nem indulhatott az MMÖNK Tanács elnökségéért, Horváth így válaszolt: „Soha nem voltam kereskedő, és soha nem is leszek az. Néhányan személyes érdekek miatt szavazatokkal és ígéretekkel kereskednek. Ezt még egyetlen választáson, egyetlen mandátumban sem tettem meg. Az életben és a politikában az az irányelvem, hogy az emberek, a közösség javáért dolgozzak, és nem a személyes érdekekért.”
Hozzátette, hogy szeretné, ha az MMÖNK jövőbeli elnöksége továbbra is legalább olyan lendülettel és munkakedvvel hajtaná végre és szerezné meg a projekteket, mint ahogyan azt az eddigi vezetőség tette és folytatta: “Remélem, hogy nem felejtik el, hogy egy közösséget vezetni mindenekelőtt összekötést, hídépítést jelent, nemcsak a muravidéki magyarok között, hanem a Muravidéken elő magyarok és szlovének között is.”

Dátum: · Szerző mmönk · A bejegyzés kategóriája: Események, Hírek